PROSTO DELOVNO MESTO:

Vodja projektov in konstrukter (m/ž)

ZADOLŽITVE, DELOVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI:

 • Zagotavljanje izvedbe projektov iz tehničnega, logističnega in komercialnega vidika ter v skladu z zastavljenim časovnim planov in z obvladovanjem rizikov.
 • Organizacija, vodenje in nadzor projektnih sestankov na nivoju projekta.
 • Implementacija ter nenehne izboljšave projektnega vodenja v podjetju.
 • Odgovornost za nemoteno komunikacijo med vsemi deležniki projektov in proaktivno delovanje.
 • Periodična in natančna poročila (pregled nad stanjem) vodstvu o finančnem in izvedbenem stanju projektov ter rizikih – odgovornost za pravilne kalkulacijo ponudbe ter sledenje lastnih virov.
 • Ujemanje dejanskega stanja in finančnega plana projektov, prilagajanje kalkulacije glede na zahteve projekta ter ustrezno dokumentiranje v primeru odstopanj od projektih planov.
 • Izdelava optimalnih 3D modelov in tehničnih dokumentacij, ki so: pravočasni in kvalitetni ter usklajeni s tehnologijo, z drugimi konstrukterji in podizvajalci za izdelavo.
 • Izdelava dokumenta za pravilno sestavo konstruiranega objekta in nadzor nad implementacijo.
 • Optimalno izbrani gradniki in ostali elementi konstruiranih objektov.
 • Opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže v skladu z montažno dokumentacijo, pomoč pri montaži in zagonu.
 • Vzdrževanje in razvoj osebne tehnične kompetentnosti ter usposabljanje na raznih področjih.
 • Zavezanost in skrb za izvajanje sistemov vodenja, ki jim ima podjetje (primer: ISO idr.) v skladu z delovnim mestom (izpolnjevanje ustreznih obrazcev ipd.).
 • Opravljanje delovnih nalog in opravil, ki so v neposredni zvezi z zgoraj opisanimi oziroma so nujen pogoj za njihovo uresničitev.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog in opravil po naročilu nadrejenega, lahko tudi v tujini.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • Izobrazba: univerzitetni program strojništva ali elektrotehnike
 • Posebne kvalifikacije/zahteve: strokovnjak na področju inženiringa
 • Delovne izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj
 • Znanje tujih jezikov: znanje angleškega jezika – govorno in pisno.
 • Druga znanja: znanje iz uporabe programov Autocad-a 2D in CREO 3D ter podobnih programov, ekspert na področju tehničnega konstruiranja in strokovnjak na področju inženiringa, osnove trženja, prodaje in vodenja, osnovno znanje tehničnega servisiranja in montiranja, izpit B kategorije, znanje uporabe Microsoft Offica.
 • Osebne lastnosti, sposobnosti idr.: najvišja stopnja natančnosti, samoiniciativnosti, zanesljivosti in motivacije, osnovna stopnja kreativnosti, pripadnost podjetju, situacije, ko je potrebno nadurno delo.

PREDNOSTI PODJETJA / NUDIMO:

 • zaposlitev v visoko tehnološko-inovativnem in hitro rastočem podjetju, ki deluje na domačem in tujih trgih;
 • nagrajevanje za delovno uspešnost;
 • fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma;
 • možnost sodelovanja pri vodenju podjetja in s tem direktno soustvarjanje pri uspehu;
 • omogočena in financirana interna in eksterna izobraževanja in usposabljanja;
 • sodelovanja s podjetji velikih kooperacij v gospodarstvu (Knauf insulation, Krka …);
 • dobri medsebojni odnosi zaposlenih;
 • možnost razvijanja novih idej tudi z izvedbami praktičnih preizkusov;
 • možnost sodelovanja na razvojnih projektih, ki vplivajo na svetovni razvoj učinkovitosti rabe energije;
 • redno in pošteno plačilo;
 • možnost pridobitve osebnega financiranja preko podjetja;
 • izredno razumevajoče vodstvo podjetja za vse prilagoditve pri osebnih izzivih;
 • delavcem prijazno delovno okolje (pisarne opremljene z dvižnimi mizami, spinalis stoli, mizami za goste, kuhinja …);
 • sponzorska podpora zaposlenim pri njihovih zunaj službenih dejavnostih;
 • ob dobrem poslovanju podjetja regres v najvišji višini.

OBDOBJE / TIP ZAPOSLITVE:

 • za nedoločen čas po uspešno opravljenem poskusnem obdobju: 6 mesecev.

ZAČETEK OPRAVLJANJA DELA:

 • takoj

PRIJAVA

 • Rok za prijavo na razpis: 15/07/2022
 • Način prijave: Prijave z ustreznimi dokazili (CV, izobrazba) posredujte na elektronski   naslov: glorjana@procesni.si, z naslovom sporočila: RAZPIS.