“Iz slabih emisij v zeleno dodano vrednost.”

S kreativno-inženirskim Zelenim inkubatorjem trajnostno povezujemo kulturni oz. kreativni sektor (KKS) z inženirskim.

 • Povezava z oblikovalskim sektorjem zagotavlja nadgradnjo našega inovativnega tehnološkega procesa – posledično so naše naprave tako tehnološko dovršene kot tudi oblikovno-kreativno izpopolnjene.
 • Povezava z družboslovnim in kreativnim sektorjem omogoča, da bomo v okviru izobraževalno-raziskovalnega programa izvajali v inkubatorju delavnice, izobraževanja, seminarje, natečaje in razpise za vse starostne skupine (s poudarkom na mladini) ter s tem krepili in vzgajali zavedanje o varstvu okolja, energetski učinkovitosti in prenosu znanj med sektorji. Zato bomo spodbujali nastajanje raziskovalnih in umetniških del ter drugih oblik mentorstev (osnovne in srednje šole, fakultete in druge organizacije).
 • Povezava med obema sektorjema omogoča pretok specifičnih znanj in izkušenj, ki si jih mlajše generacije ne morejo pridobiti v okviru rednega izobraževalnega sistema. Zato jim znanja pridobljena v okviru Zelenega inkubatorja omogočajo hitrejši vstop na trg dela, delodajalcem pa skrajšuje čas potreben za njihovo ustrezno usposobljenost.

Na ta način bomo učinkovito in z merljivimi rezultati vplivali na:

 • emisijsko in energetsko produktivnost
 • energetsko učinkovitost in snovno produktivnost,
 • stanje okolja in s tem na kakovost življenja,
 • zmanjšanje izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10,
 • delež neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E.coli,
 • raziskovalno-razvojno povezovanje KKS sektorja in gospodarstva,
 • zavedanje pomena trajnostnega razvoja in okoljskih dejavnosti med mladimi in starejšimi posamezniki ter podjetji,
 • pozitivno preoblikovanje državne politike, ki bi tako kot je v tujini (primer: Nemčija) nudila subvencije podjetjem, ki povečujejo energetsko učinkovitost,
 • klimatske spremembe, biološko raznovrstnost in ekosistemske storitve,
 • gospodarski razvoj,
 • trajnostno rabo virov in trajnostno upravljanje,
 • zvišanje učinkovitosti in kakovosti procesov na podlagi sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vzpostavitev novih delovnih mest, mentorstev in povečanja zaposlenosti na področju sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vpeljavo visoke inovativnosti na področje inženirstva v sodelovanju s KKS sektorjem in s tem trajnostno vplivati na izboljšanje kakovosti storitev produktov in procesov,
 • ustrezno informiranost, promocijo zelene rasti in krožnega gospodarstva v sodelovanju s KKS sektorjem,
 • prenos specifičnih znanj znotraj in med sektorji (inženirstvo, družboslovje, kulturno-kreativni sektor).
Zeleni inkubator
Vizija in rešitve
Cilji

Kreativno-inženirski Zeleni inkubator

“Iz slabih emisij v zeleno dodano vrednost.”

S kreativno-inženirskim Zelenim inkubatorjem trajnostno povezujemo
kulturno-kreativni sektor (KKS) z inženirskim.

 • Povezava z oblikovalskim sektorjem zagotavlja nadgradnjo našega inovativnega tehnološkega procesa – posledično so naše naprave tako tehnološko dovršene kot tudi oblikovno-kreativno izpopolnjene.
 • Povezava z družboslovnim in kreativnim sektorjem omogoča, da bomo v okviru izobraževalno-raziskovalnega programa izvajali v inkubatorju delavnice, izobraževanja, seminarje, natečaje in razpise za vse starostne skupine (s poudarkom na mladini) ter s tem krepili in vzgajali zavedanje o varstvu okolja, energetski učinkovitosti in prenosu znanj med sektorji. Zato bomo spodbujali nastajanje raziskovalnih in umetniških del ter drugih oblik mentorstev (osnovne in srednje šole, fakultete in druge organizacije).
 • Povezava med obema sektorjema omogoča pretok specifičnih znanj in izkušenj, ki si jih mlajše generacije ne morejo pridobiti v okviru rednega izobraževalnega sistema. Zato jim znanja pridobljena v okviru Zelenega inkubatorja omogočajo hitrejši vstop na trg dela, delodajalcem pa skrajšuje čas potreben za njihovo ustrezno usposobljenost.

Na ta način bomo učinkovito in z merljivimi rezultati vplivali na:

 • emisijsko in energetsko produktivnost,
 • energetsko učinkovitost in snovno produktivnost,
 • stanje okolja in s tem na kakovost življenja,
 • zmanjšanje izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10,
 • delež neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E.coli,
 • raziskovalno-razvojno povezovanje KKS sektorja in gospodarstva,
 • zavedanje pomena trajnostnega razvoja in okoljskih dejavnosti med mladimi in starejšimi posamezniki ter podjetji,
 • pozitivno preoblikovanje državne politike, ki bi tako kot je v tujini (primer: Nemčija) nudila subvencije podjetjem, ki povečujejo energetsko učinkovitost,
 • klimatske spremembe, biološko raznovrstnost in ekosistemske storitve,
 • gospodarski razvoj,
 • trajnostno rabo virov in trajnostno upravljanje,
 • zvišanje učinkovitosti in kakovosti procesov na podlagi sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vzpostavitev novih delovnih mest, mentorstev in povečanja zaposlenosti na področju sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vpeljavo visoke inovativnosti na področje inženirstva v sodelovanju s KKS sektorjem in s tem trajnostno vplivati na izboljšanje kakovosti storitev produktov in procesov,
 • ustrezno informiranost, promocijo zelene rasti in krožnega gospodarstva v sodelovanju s KKS sektorjem,
 • prenos specifičnih znanj znotraj in med sektorji (inženirstvo, družboslovje, kulturno-kreativni sektor).
Zeleni inkubator
Vizija in rešitve
Cilji