“Iz slabih emisij v zeleno dodano vrednost.”

S kreativno-inženirskim Zelenim inkubatorjem trajnostno povezujemo kulturni oz. kreativni sektor (KKS) z inženirskim.

 • Povezava z oblikovalskim sektorjem zagotavlja nadgradnjo našega inovativnega tehnološkega procesa – posledično so naše naprave tako tehnološko dovršene kot tudi oblikovno-kreativno izpopolnjene.
 • Povezava z družboslovnim in kreativnim sektorjem omogoča, da bomo v okviru izobraževalno-raziskovalnega programa izvajali v inkubatorju delavnice, izobraževanja, seminarje, natečaje in razpise za vse starostne skupine (s poudarkom na mladini) ter s tem krepili in vzgajali zavedanje o varstvu okolja, energetski učinkovitosti in prenosu znanj med sektorji. Zato bomo spodbujali nastajanje raziskovalnih in umetniških del ter drugih oblik mentorstev (osnovne in srednje šole, fakultete in druge organizacije).
 • Povezava med obema sektorjema omogoča pretok specifičnih znanj in izkušenj, ki si jih mlajše generacije ne morejo pridobiti v okviru rednega izobraževalnega sistema. Zato jim znanja pridobljena v okviru Zelenega inkubatorja omogočajo hitrejši vstop na trg dela, delodajalcem pa skrajšuje čas potreben za njihovo ustrezno usposobljenost.
PI backgraund5 e1542849136474 1024x676 ZELENI INKUBATOR e1562146719157

Na ta način bomo učinkovito in z merljivimi rezultati vplivali na:

 • emisijsko in energetsko produktivnost
 • energetsko učinkovitost in snovno produktivnost,
 • stanje okolja in s tem na kakovost življenja,
 • zmanjšanje izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10,
 • delež neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E.coli,
 • raziskovalno-razvojno povezovanje KKS sektorja in gospodarstva,
 • zavedanje pomena trajnostnega razvoja in okoljskih dejavnosti med mladimi in starejšimi posamezniki ter podjetji,
 • pozitivno preoblikovanje državne politike, ki bi tako kot je v tujini (primer: Nemčija) nudila subvencije podjetjem, ki povečujejo energetsko učinkovitost,
 • klimatske spremembe, biološko raznovrstnost in ekosistemske storitve,
 • gospodarski razvoj,
 • trajnostno rabo virov in trajnostno upravljanje,
 • zvišanje učinkovitosti in kakovosti procesov na podlagi sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vzpostavitev novih delovnih mest, mentorstev in povečanja zaposlenosti na področju sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vpeljavo visoke inovativnosti na področje inženirstva v sodelovanju s KKS sektorjem in s tem trajnostno vplivati na izboljšanje kakovosti storitev produktov in procesov,
 • ustrezno informiranost, promocijo zelene rasti in krožnega gospodarstva v sodelovanju s KKS sektorjem,
 • prenos specifičnih znanj znotraj in med sektorji (inženirstvo, družboslovje, kulturno-kreativni sektor).
Zeleni inkubator
Vizija in rešitve
Cilji
PI crop 1200x223

Kreativno-inženirski Zeleni inkubator

PI backgraund5 e1542849136474 1024x676 ZELENI INKUBATOR e1562146719157

“Iz slabih emisij v zeleno dodano vrednost.”

S kreativno-inženirskim Zelenim inkubatorjem trajnostno povezujemo
kulturno-kreativni sektor (KKS) z inženirskim.

 • Povezava z oblikovalskim sektorjem zagotavlja nadgradnjo našega inovativnega tehnološkega procesa – posledično so naše naprave tako tehnološko dovršene kot tudi oblikovno-kreativno izpopolnjene.
 • Povezava z družboslovnim in kreativnim sektorjem omogoča, da bomo v okviru izobraževalno-raziskovalnega programa izvajali v inkubatorju delavnice, izobraževanja, seminarje, natečaje in razpise za vse starostne skupine (s poudarkom na mladini) ter s tem krepili in vzgajali zavedanje o varstvu okolja, energetski učinkovitosti in prenosu znanj med sektorji. Zato bomo spodbujali nastajanje raziskovalnih in umetniških del ter drugih oblik mentorstev (osnovne in srednje šole, fakultete in druge organizacije).
 • Povezava med obema sektorjema omogoča pretok specifičnih znanj in izkušenj, ki si jih mlajše generacije ne morejo pridobiti v okviru rednega izobraževalnega sistema. Zato jim znanja pridobljena v okviru Zelenega inkubatorja omogočajo hitrejši vstop na trg dela, delodajalcem pa skrajšuje čas potreben za njihovo ustrezno usposobljenost.

Na ta način bomo učinkovito in z merljivimi rezultati vplivali na:

 • emisijsko in energetsko produktivnost,
 • energetsko učinkovitost in snovno produktivnost,
 • stanje okolja in s tem na kakovost življenja,
 • zmanjšanje izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10,
 • delež neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E.coli,
 • raziskovalno-razvojno povezovanje KKS sektorja in gospodarstva,
 • zavedanje pomena trajnostnega razvoja in okoljskih dejavnosti med mladimi in starejšimi posamezniki ter podjetji,
 • pozitivno preoblikovanje državne politike, ki bi tako kot je v tujini (primer: Nemčija) nudila subvencije podjetjem, ki povečujejo energetsko učinkovitost,
 • klimatske spremembe, biološko raznovrstnost in ekosistemske storitve,
 • gospodarski razvoj,
 • trajnostno rabo virov in trajnostno upravljanje,
 • zvišanje učinkovitosti in kakovosti procesov na podlagi sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vzpostavitev novih delovnih mest, mentorstev in povečanja zaposlenosti na področju sodelovanja med KKS sektorjem in gospodarstvom,
 • vpeljavo visoke inovativnosti na področje inženirstva v sodelovanju s KKS sektorjem in s tem trajnostno vplivati na izboljšanje kakovosti storitev produktov in procesov,
 • ustrezno informiranost, promocijo zelene rasti in krožnega gospodarstva v sodelovanju s KKS sektorjem,
 • prenos specifičnih znanj znotraj in med sektorji (inženirstvo, družboslovje, kulturno-kreativni sektor).
Zeleni inkubator
Vizija in rešitve
Cilji