Kreativno-inženirski Zeleni inkubator za:

 • vrhunsko dovršenost tehnoloških naprav,
 • zeleno rast,
 • krožno gospodarstvo,
 • vzgojno-izobraževalne vsebine.
zeleniinkubatorBanner

Naša posebna skrb je, da s svojim delom in znanjem zagotavljamo, da so končni produkti ekonomično trajni in okolju prijazni. Visoka stopnja industrializacije ter zastarelost tehnologije predstavljata za okolje velike izzive, za katere imamo na Procesnem inženiringu ustrezne rešitve.

Ker so rezultati naših inovacij energetska učinkovitost, tehnološka dovršenost, znižanje stroškov, optimizacija proizvodnih procesov in družbeno odgovorno delovanje, smo v Procesnem Inženiringu zasnovali širši izobraževalni-raziskovalni okvir z vključenostjo KKS sektorja – ustanovili smo kreativno-inženirski Zeleni inkubator.

Cilji Zelenega inkubatorja:

 • Vključitev KKS sektorja na nivoje: strateškega odločanja in tako zagotoviti: nov dotok idej na presečišču KKS in inženirstva, razširiti trajnosten vpliv projekta (izobraževalno-raziskovalni inkubator), z oblikovanjem nadgraditi inovacijo, z ustreznimi kreativno-inovacijskimi pristopi in prijemi zagotoviti promocijo inovacije, ki vpliva na energetsko učinkovitost, zmanjšanje stroškov in zdravo okolje.
 • S projektom doseči večjo konkurenčnost na trgu in njen vpliv ter uspešno širitev na tuje trge.
 • Vzpostavitev novih delovnih mest na presečišču inženirstva in KKS.
 • Sistematično prispevati k zeleni rasti in krožnemu gospodarstvu.
 • Z inkubatorjem dolgoročno vplivati na nastanek novih vzgojno-izobraževalnih in kulturnih vsebin na okoljevarstvenem področju.
 • Predstavnike KKS sektorja vidimo kot trajna delovna mesta v našem podjetju, ki poleg sodelovanja z vodilnimi pri strateškem odločanju skrbi za izvrševanje, organiziranje, predavanja idr. naloge inkubatorja ter zagotavlja ustrezne oblikovne rešitve s strani oblikovalcev.
 • Zagotoviti čim večji dotok kakovostnega zaposlitvenega kadra, ki ga je na trgu zaradi specifičnosti in zahtevnosti področja dela težko pridobiti.
 • Sistematična promocija in informiranost o učinkovitih praksah, ki zmanjšujejo stroške proizvodnje in vplivajo pozitivno na okolje
Zeleni Inkubator
Vizija in rešitve
Cilji
PI crop 1200x223

Kreativno-inženirski Zeleni inkubator za:

 • vrhunsko dovršenost tehnoloških naprav,
 • zeleno rast,
 • krožno gospodarstvo,
 • vzgojno-izobraževalne vsebine.

Cilji Zelenega inkubatorja:

 • Vključitev KKS sektorja na nivoje: strateškega odločanja in tako zagotoviti: nov dotok idej na presečišču KKS in inženirstva, razširiti trajnosten vpliv projekta (izobraževalno-raziskovalni inkubator), z oblikovanjem nadgraditi inovacijo, z ustreznimi kreativno-inovacijskimi pristopi in prijemi zagotoviti promocijo inovacije, ki vpliva na energetsko učinkovitost, zmanjšanje stroškov in zdravo okolje.
 • S projektom doseči večjo konkurenčnost na trgu in njen vpliv ter uspešno širitev na tuje trge.
 • Vzpostavitev novih delovnih mest na presečišču inženirstva in KKS.
 • Sistematično prispevati k zeleni rasti in krožnemu gospodarstvu.
 • Z inkubatorjem dolgoročno vplivati na nastanek novih vzgojno-izobraževalnih in kulturnih vsebin na okoljevarstvenem področju.
 • Predstavnike KKS sektorja vidimo kot trajna delovna mesta v našem podjetju, ki poleg sodelovanja z vodilnimi pri strateškem odločanju skrbi za izvrševanje, organiziranje, predavanja idr. naloge inkubatorja ter zagotavlja ustrezne oblikovne rešitve s strani oblikovalcev.
 • Zagotoviti čim večji dotok kakovostnega zaposlitvenega kadra, ki ga je na trgu zaradi specifičnosti in zahtevnosti področja dela težko pridobiti.
 • Sistematična promocija in informiranost o učinkovitih praksah, ki zmanjšujejo stroške proizvodnje in vplivajo pozitivno na okolje
Zeleni Inkubator
Vizija in rešitve
Cilji