Peči za segrevanje izdelkov na temperature pod 600°C

“Za segrevanje izdelkov na predpisano temperaturo.
Obtočni ventilatorji. Kamena volna. Dvojni stropi in stene.”

Namenjene so segrevanju izdelkov na predpisano temperaturo.

Enakomernost izdelkov dosegamo z močnim mešanjem atmosfere z obtočnimi ventilatorji.

Čas segrevanja je odvisen od zahtev materiala, ki ga segrevamo, kar predstavlja osnovo za določitev velikosti ventilatorjev in plinskih gorilnikov.

Peči so zaradi preprečevanja izgub izolirane s kameno volno.

Opremljene so z dvojnim stropom in stenami, ki služijo za dovod in odvod obtočnega zraka.

V dovodni in odvodni kanal sta za vsako cono vgrajeni temperaturni tipali.

Peči za segrevanje pod 600°C
KOMORNA PEČ POD 600°C
KONTINUIRNA PEČ POD 600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C
PrvaLeft – Procesni.si

Peči za segrevanje izdelkov na temperature pod 600°C

“Za segrevanje izdelkov na predpisano temperaturo.
Obtočni ventilatorji. Kamena volna. Dvojni stropi in stene.”

Namenjene so segrevanju izdelkov na predpisano temperaturo.

Enakomernost izdelkov dosegamo z močnim mešanjem atmosfere z obtočnimi ventilatorji.

Čas segrevanja je odvisen od zahtev materiala, ki ga segrevamo, kar predstavlja osnovo za določitev velikosti ventilatorjev in plinskih gorilnikov.

Peči so zaradi preprečevanja izgub izolirane s kameno volno.

Opremljene so z dvojnim stropom in stenami, ki služijo za dovod in odvod obtočnega zraka.

V dovodni in odvodni kanal sta za vsako cono vgrajeni temperaturni tipali.

Peči za segrevanje pod 600°C
KOMORNA PEČ POD 600°C
KONTINUIRNA PEČ POD 600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C