1. Naše naprave so robustne, tehnološko dovršene, energetsko optimizirane v skladu z BAT tehnologijo in varne za uporabo in okolje.

2. Pri zasnovi sledimo željam kupcev in zahtevam konkretnega tehnološkega procesa, jo umestimo v razpoložljiv prostor, upoštevamo kupčev razpon med minimalno in maksimalno proizvodnjo in nudimo “hot line” podporo v celotnem času uporabe.

3. Zagotavljamo hitro integracijo novega procesa v obstoječo kupčevo proizvodnjo, kar dosežemo:

 • z vključitvijo kupčevega kadra že v fazi individualizacije naprave,
 • s preizkusnim zagonom v našem proizvodnem procesu,
 • z zagotavljanjem zgodnjega testiranja po delih.

4. Smo majhno podjetje, ki ga odlikujejo:

 • STROKOVNOST,
 • PRILAGODLJIVOST in
 • odlična KOOPERACIJA s sodelavci komplementarnih podjetij.

Večino časa delujemo v skupnem grozdu podjetij, ki vsako zase trži vrhunske storitve na svojem področju. Tovrsten način nam omogoča boljšo razpoložljivost kadra in nižje stroške poslovanja ter dober prenos informacij za zanesljivo sodelovanje.

Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Strokovna služba
Osnovni podatki
Lokacija
Povpraševanje
PI 4

1. Naše naprave so robustne, tehnološko dovršene, energetsko optimizirane v skladu z BAT tehnologijo in varne za uporabo in okolje.

2. Pri zasnovi sledimo željam kupcev in zahtevam konkretnega tehnološkega procesa, jo umestimo v razpoložljiv prostor, upoštevamo kupčev razpon med minimalno in maksimalno proizvodnjo in nudimo “hot line” podporo v celotnem času uporabe.

3. Zagotavljamo hitro integracijo novega procesa v obstoječo kupčevo proizvodnjo, kar dosežemo:

 • z vključitvijo kupčevega kadra že v fazi individualizacije naprave,
 • s preizkusnim zagonom v našem proizvodnem procesu,
 • z zagotavljanjem zgodnjega testiranja po delih.

4. Smo majhno podjetje, ki ga odlikujejo:

 • STROKOVNOST,
 • PRILAGODLJIVOST in
 • odlična KOOPERACIJA s sodelavci komplementarnih podjetij.

Večino časa delujemo v skupnem grozdu podjetij, ki vsako zase trži vrhunske storitve na svojem področju. Tovrsten način nam omogoča boljšo razpoložljivost kadra in nižje stroške poslovanja ter dober prenos informacij za zanesljivo sodelovanje.

Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Strokovna služba
Osnovni podatki
Lokacija
Povpraševanje