Komorna peč za segrevanje izdelkov naloženih na voziček

“Cilj: Enakomernost izdelkov – pozornost usmerjamo tudi na razmerje med težo vozička proti teži izdelkov.”

Na voziček komorne peči so naloženi izdelki, ki jih z vozičkom potisnemo v peč skozi enojna ali dvojna vrata.

Večji vozički so opremljeni s pogonom in navadno postavljeni na tirnice.

Na enakomernost izdelkov in hitrost segrevanja vpliva način nalaganja izdelkov na voziček in velikost obtočnih sistemov.

Na specifično porabo močno vpliva razmerje med težo vozička proti teži izdelkov.

V podtlačno stran je v peč vgrajen gorilnik, ki segreva peč.

0kg
Mase izdelkov na šaržo
0kg
Mase izdelkov na šaržo
0kg
Mase izdelkov na šaržo

Nastavljiva
temperatura
do:

570°C
Peči za segrevanje pod 600°C
KOMORNA PEČ POD 600°C
KONTINUIRNA PEČ POD 600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C
PrvaLeft 1 – Procesni.si

Komorna peč za segrevanje izdelkov naloženih na voziček

“Cilj: Enakomernost izdelkov – pozornost usmerjamo tudi na razmerje med težo vozička proti teži izdelkov.”

Na voziček komorne peči so naloženi izdelki, ki jih z vozičkom potisnemo v peč skozi enojna ali dvojna vrata.

Večji vozički so opremljeni s pogonom in navadno postavljeni na tirnice.

Na enakomernost izdelkov in hitrost segrevanja vpliva način nalaganja izdelkov na voziček in velikost obtočnih sistemov.

Na specifično porabo močno vpliva razmerje med težo vozička proti teži izdelkov.

V podtlačno stran je v peč vgrajen gorilnik, ki segreva peč.

Nastavljiva
temperatura
do:

570°C
0kg
Mase izdelkov na šaržo
0kg
Mase izdelkov na šaržo
0kg
Mase izdelkov na šaržo
Peči za segrevanje pod 600°C
KOMORNA PEČ POD 600°C
KONTINUIRNA PEČ POD 600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C