Energetsko visoko učinkoviti sistemi – EVS

“Učinkovite možnosti prenosa energije med napravami.”

So samostojne naprave, ki jih energetsko in tehnološko povežemo, da dosežemo zniževanje stroškov energije.

Na ta način poiščemo najbolj učinkovite možnosti prenosa energije iz ene naprave na drugo napravo, ki deluje na energetsko nižjem nivoju, je pa tehnološko povezana.

Primer izrabe energije za segrevanje sušilnice, kjer izhlapevajo hlapi organskih snovi. Hlapi, ki izhajajo skupaj z zrakom iz sušilnice potujejo do RTO –oksidacijske naprave, kjer se očistijo. Sušilnica deluje blizu 25 % SEM (spodnja eksplozivna meja). Zato je koncentracija topil dovolj visoka, da deluje RTO »autotermno« – za segrevanje topil na oksidacijsko temperaturo zadoščajo torej hlapi, ki jih oksidiramo. Namensko smo izdelali RTO z malce manjšim regeneratorjem, ki še zadošča za “autotermno” oksidacijo, temperatura sežganih plinov pa je dovolj visoka, da še lahko ogreva sušilnico. Tovrsten primer je možen, ker je sušilnica zelo natančno tesnjena, razdalja mer RTO-jem in sušilnico pa je komaj 5 m. Masa izdelkov, na katere se nanaša lak je zelo majhna.

EVS naprave so tudi tiste, pri katerih zaradi lokalnih ukrepov z znižanjem porabe na eni napravi znižamo porabo tudi na naslednjih.

PrvaLeft 1 – Procesni.si

Energetsko visoko učinkoviti sistemi – EVS

“Učinkovite možnosti prenosa energije med napravami.”

So samostojne naprave, ki jih energetsko in tehnološko povežemo, da dosežemo zniževanje stroškov energije.

Na ta način poiščemo najbolj učinkovite možnosti prenosa energije iz ene naprave na drugo napravo, ki deluje na energetsko nižjem nivoju, je pa tehnološko povezana.

Primer izrabe energije za segrevanje sušilnice, kjer izhlapevajo hlapi organskih snovi. Hlapi, ki izhajajo skupaj z zrakom iz sušilnice potujejo do RTO –oksidacijske naprave, kjer se očistijo. Sušilnica deluje blizu 25 % SEM (spodnja eksplozivna meja). Zato je koncentracija topil dovolj visoka, da deluje RTO »autotermno« – za segrevanje topil na oksidacijsko temperaturo zadoščajo torej hlapi, ki jih oksidiramo. Namensko smo izdelali RTO z malce manjšim regeneratorjem, ki še zadošča za “autotermno” oksidacijo, temperatura sežganih plinov pa je dovolj visoka, da še lahko ogreva sušilnico. Tovrsten primer je možen, ker je sušilnica zelo natančno tesnjena, razdalja mer RTO-jem in sušilnico pa je komaj 5 m. Masa izdelkov, na katere se nanaša lak je zelo majhna.

EVS naprave so tudi tiste, pri katerih zaradi lokalnih ukrepov z znižanjem porabe na eni napravi znižamo porabo tudi na naslednjih.