“Rešujemo vaše emisije in dosegamo energetsko učinkovitost.”

Proizvodnja in servis industrijskih peči, sušilnic, oksidacijskih komor, učinkovito povezanih sistemov, gorilniških sklopov in ogrevanje hal predstavljajo naše strokovno znanje, bogate izkušnje in oseben izziv slehernega zaposlenega v Procesnem Inženiringu. Še posebej, ko gre za iskanje specifičnih rešitev najbolj zahtevnih okoljevarstvenih in energetsko-učinkovitih projektov.

“Pozitivni rezultati investicij v okolje:
zmanjševanje stroškov proizvodnje in dvig družbenega produkta.”

Naša posebna skrb je, da s svojim delom in znanjem zagotavljamo, da so končni produkti ekonomično trajni in okolju prijazni. Visoka stopnja industrializacije ter zastarelost tehnologije predstavljata za okolje velike obremenitve. Hkrati je potrebno pri slovenski strukturi industrije upoštevati tudi visoko stopnjo porabe energije na enoto proizvoda. Dokazljiv je tudi pozitiven vpliv investicij v varstvo okolja na zmanjševanje stroškov proizvodnje, povečanje družbenega produkta in nastajanje novih delovnih mest.

Zato mora biti ravnanje v podjetjih ekološko odgovorno, kar dosežemo tako, da razvijamo tehnologije in postopke, ki imajo manj škodljive vplive na okolje. V Sloveniji je bilo v nedavni preteklosti premalo podjetij, ki bi se zavedala pomena ekološkega ravnanja, kar se je do danes bistveno spremenilo. Vsekakor je to tudi posledica nujnih ukrepov za konkuriranje na evropskih tržiščih.

Industrijske emisije
Hlapne organske snovi

“Rešujemo vaše emisije in dosegamo energetsko učinkovitost.”

Proizvodnja in servis industrijskih peči, sušilnic, oksidacijskih komor, učinkovito povezanih sistemov, gorilniških sklopov in ogrevanje hal predstavljajo naše strokovno znanje, bogate izkušnje in oseben izziv slehernega zaposlenega v Procesnem Inženiringu. Še posebej, ko gre za iskanje specifičnih rešitev najbolj zahtevnih okoljevarstvenih in energetsko-učinkovitih projektov.

“Pozitivni rezultati investicij v okolje:
zmanjševanje stroškov proizvodnje in dvig družbenega produkta.”

Naša posebna skrb je, da s svojim delom in znanjem zagotavljamo, da so končni produkti ekonomično trajni in okolju prijazni. Visoka stopnja industrializacije ter zastarelost tehnologije predstavljata za okolje velike obremenitve. Hkrati je potrebno pri slovenski strukturi industrije upoštevati tudi visoko stopnjo porabe energije na enoto proizvoda. Dokazljiv je tudi pozitiven vpliv investicij v varstvo okolja na zmanjševanje stroškov proizvodnje, povečanje družbenega produkta in nastajanje novih delovnih mest.

Zato mora biti ravnanje v podjetjih ekološko odgovorno, kar dosežemo tako, da razvijamo tehnologije in postopke, ki imajo manj škodljive vplive na okolje. V Sloveniji je bilo v nedavni preteklosti premalo podjetij, ki bi se zavedala pomena ekološkega ravnanja, kar se je do danes bistveno spremenilo. Vsekakor je to tudi posledica nujnih ukrepov za konkuriranje na evropskih tržiščih.

Industrijske emisije
Hlapne organske snovi