“Ko prihranimo na ceni in ohranjamo okolje.”

Zavedamo se nalog, ki jih je potrebno opraviti, da bodo rezultati naših tehnoloških inovacij čim širše uporabljeni med industrijskimi podjetji. Samo na ta način lahko učinkovito prispevamo k pozitivnim spremembam okolja in širše družbe. Zato so kakovostne in dolgoročne spremembe in nadgradnja naših inovacij možni samo s trajnostnim povezovanjem s kulturno-kreativnim sektorjem in izobraževalnim sistemom na splošno. Z vpeljavo KKS sektorja postajajo naše inovativne prenovljene naprave oblikovno dovršene in zato še bolj konkurenčne (predvsem na tujem trgu). Vendar se ne ustavljamo tu.

Zavedamo pomanjkanja specifičnih inovativnih in interdisciplinarnih znanj v inženirski stroki, iz katere k nam prihajajo zaposleni, ter pomembnosti zavedanja ohranjanja okolja. Zato je naša vizija v okviru izobraževalno-raziskovalne strategije, da z Zelenim inkubatorjem nudimo: delavnice, seminarje, natečaje, izobraževanja, mentorstva in razpise za vse starostne skupine, s poudarkom na mladini ter s tem krepimo in vzgajamo zavedanje o okolju in energetski učinkovitosti. Na ta način pričenjamo prvi v Sloveniji s sistematičnim razvojem sodelovanja med KKS in inženirstvom.

zeleniinkubator004 belo 1

“Samo inovativno in tehnološko izpopolnjene
naprave delujejo kot deluje narava – težijo k uravnoteženosti.”

Zeleni inkubator
Vizija in rešitve
Cilji
PI crop 1200x223

“Ko prihranimo na ceni in ohranjamo okolje.”

Zavedamo se nalog, ki jih je potrebno opraviti, da bodo rezultati naših tehnoloških inovacij čim širše uporabljeni med industrijskimi podjetji. Samo na ta način lahko učinkovito prispevamo k pozitivnim spremembam okolja in širše družbe. Zato so kakovostne in dolgoročne spremembe in nadgradnja naših inovacij možni samo s trajnostnim povezovanjem s kulturno-kreativnim sektorjem in izobraževalnim sistemom na splošno. Z vpeljavo KKS sektorja postajajo naše inovativne prenovljene naprave oblikovno dovršene in zato še bolj konkurenčne (predvsem na tujem trgu). Vendar se ne ustavljamo tu.

Zavedamo pomanjkanja specifičnih inovativnih in interdisciplinarnih znanj v inženirski stroki, iz katere k nam prihajajo zaposleni, ter pomembnosti zavedanja ohranjanja okolja. Zato je naša vizija v okviru izobraževalno-raziskovalne strategije, da z Zelenim inkubatorjem nudimo: delavnice, seminarje, natečaje, izobraževanja, mentorstva in razpise za vse starostne skupine, s poudarkom na mladini ter s tem krepimo in vzgajamo zavedanje o okolju in energetski učinkovitosti. Na ta način pričenjamo prvi v Sloveniji s sistematičnim razvojem sodelovanja med KKS in inženirstvom.

“Samo inovativno in tehnološko
izpopolnjene naprave delujejo kot deluje narava; težijo k uravnoteženosti.”

zeleniinkubator004.pngWEB
Zeleni Inkubator
Vizija in rešitve
Cilji