Gorilniški sklopi

“Ko so posodobitve gorilniških sklopov rezultat bogatih izkušenj.”

Izdelani so po naročilu za znanega kupca.

Predelamo lahko staro napravo, jo posodobimo in zagotovimo potrebno varnost ali pa izdelamo sklope za napravo, ki jo izdela proizvajalec peči, sušilnic, kanalskih grelnikov ipd.

S svojimi bogatimi izkušnjami in poznavanjem tehnologije pomagamo določiti primeren tip gorilnika, ki lahko prihrani ogromno energije in težav.

Če kupec potrebuje pomoč pri določitvi moči gorilnika, tudi to z veseljem izračunamo.

Glede na aplikacijo predlagamo način vodenja gorilnika in pomagamo določiti tudi elemente za izrabo odpadne toplote, če je to primerno.

Vse gorilniške sklope izberemo skladno s standardom EN 746 – industrijska termo-procesna oprema in opremimo z zahtevanimi varnostnimi komponentami.

Po številu gorilnikov ločimo gorilniški sklop za samostojen gorilnik ali gorilniški sklop sestavljen iz več gorilnikov.

Po načinu vodenja ločimo gorilnike za stehiometrično zgorevanje, za oksidacijsko atmosfero, za redukcijsko atmosfero, s konstantnim zrakom in s predgretim zrakom.

GorilniskiSklopiSamostojniGorilnik – Procesni.si

Primer samostojnega gorilniškega sklopa, opremljenega in varnostno nadzorovanega skladno z EN 746. Na shemi so prikazane osnovne zahteve, ki jim je potrebno dodati še specifične – izhajajo iz varnostne analize sistema.

Tip gorilnika, ki je namenjen segrevanju kotlov, peči in sušilnic je navadno impulzni gorilnik. Za visokotemperaturne sisteme izberemo gorilnik s povečanim impulzom, da dosežemo še boljše mešanje atmosfere.

LOW NOX gorilniki

“Učinkovito zmanjšanje NOxov.”

Glede na temperaturo v napravi in morebitne težave z NOx lahko izberemo tudi “low NOx” režim.

Tak gorilnik potrebuje poseben način vodenja, saj je uporaba režima “Low NOx” povezana s temperaturo, ki mora presegati 850⁰C.

Plamen gorilnika pri takem režimu ni več prisoten v gorilniku, pač pa se premakne v peč in tam zgoreva plin z nižjo temperaturo, praktično brez plamena, kar zmanjša nastajanje NOxov.

Kanalski gorilniki

“Kompaktna izvedba in prilagodljivost kanalu. Za segrevanje zraka v kanalih. KANALSKI GORILNIKI”

So gorilniki, ki so posebej namenjeni segrevanju zraka v kanalih.

Uporabljamo jih za pripravo toplega zraka za procese (papirna industrija, sušilnice, umetno staranje) ali pa za pripravo nadomestnega zraka.

Posebnost je njihova kompaktna izvedba in prilagodljivost kanalu.

Že z obliko pomagajo dosegati enakomerno temperaturo po preseku.

Ker imajo prigrajen ventilator, ga lahko uporabljamo v podtlaku ali majhnem nadtlaku.

Vodenje moči je zvezno, razmerje moči pa zelo fleksibilno.

Gorilniški sklopi

“Ko so posodobitve gorilniških sklopov rezultat bogatih izkušenj.”

Izdelani so po naročilu za znanega kupca.

Predelamo lahko staro napravo, jo posodobimo in zagotovimo potrebno varnost ali pa izdelamo sklope za napravo, ki jo izdela proizvajalec peči, sušilnic, kanalskih grelnikov ipd.

S svojimi bogatimi izkušnjami in poznavanjem tehnologije pomagamo določiti primeren tip gorilnika, ki lahko prihrani ogromno energije in težav.

Če kupec potrebuje pomoč pri določitvi moči gorilnika, tudi to z veseljem izračunamo.

Glede na aplikacijo predlagamo način vodenja gorilnika in pomagamo določiti tudi elemente za izrabo odpadne toplote, če je to primerno.

Vse gorilniške sklope izberemo skladno s standardom EN 746 – industrijska termo-procesna oprema in opremimo z zahtevanimi varnostnimi komponentami.

Po številu gorilnikov ločimo gorilniški sklop za samostojen gorilnik ali gorilniški sklop sestavljen iz več gorilnikov.

Po načinu vodenja ločimo gorilnike za stehiometrično zgorevanje, za oksidacijsko atmosfero, za redukcijsko atmosfero, s konstantnim zrakom in s predgretim zrakom.

GorilniskiSklopiSamostojniGorilnik – Procesni.si

Primer samostojnega gorilniškega sklopa, opremljenega in varnostno nadzorovanega skladno z EN 746. Na shemi so prikazane osnovne zahteve, ki jim je potrebno dodati še specifične – izhajajo iz varnostne analize sistema.

Tip gorilnika, ki je namenjen segrevanju kotlov, peči in sušilnic je navadno impulzni gorilnik. Za visokotemperaturne sisteme izberemo gorilnik s povečanim impulzom, da dosežemo še boljše mešanje atmosfere.

LOW NOX gorilniki

“Učinkovito zmanjšanje NOxov.”

Glede na temperaturo v napravi in morebitne težave z NOx lahko izberemo tudi “low NOx” režim.

Tak gorilnik potrebuje poseben način vodenja, saj je uporaba režima “Low NOx” povezana s temperaturo, ki mora presegati 850⁰C.

Plamen gorilnika pri takem režimu ni več prisoten v gorilniku, pač pa se premakne v peč in tam zgoreva plin z nižjo temperaturo, praktično brez plamena, kar zmanjša nastajanje NOxov.

Kanalski gorilniki

“Kompaktna izvedba in prilagodljivost kanalu. Za segrevanje zraka v kanalih. KANALSKI GORILNIKI”

So gorilniki, ki so posebej namenjeni segrevanju zraka v kanalih.

Uporabljamo jih za pripravo toplega zraka za procese (papirna industrija, sušilnice, umetno staranje) ali pa za pripravo nadomestnega zraka.

Posebnost je njihova kompaktna izvedba in prilagodljivost kanalu.

Že z obliko pomagajo dosegati enakomerno temperaturo po preseku.

Ker imajo prigrajen ventilator, ga lahko uporabljamo v podtlaku ali majhnem nadtlaku.

Vodenje moči je zvezno, razmerje moči pa zelo fleksibilno.