“Vdihnimo čist zrak.
TEHNIČNA OKSIDACIJA”

Namenjene so čiščenju zraka, ki prihaja iz lakirnic, naprav za premazovanje, kot posledica različnih kemičnih procesov, utrjevalnih komor, procesov pri katerih izhlapevajo topila ipd. Z njimi čistimo odpadle pline, pomešane z zrakom.

Zato izdelamo ustrezno čistilno napravo, ki onesnažen zrak očisti s pomočjo termične oksidacije, kjer iz organskih snovi nastanejo produkti čistega zgorevanja – CO2 in voda.

Sestavljene so iz oksidacijskih komor, sistema za izrabo odpadne toplote, ventilatorjev in povezovalnih kanalov. Po navadi se postavljajo v kombinaciji s prašnimi filtri.

Oksidacijske naprave
Oksidacijska komora
RTO
TO

“Vdihnimo čist zrak.
TEHNIČNA OKSIDACIJA”

Namenjene so čiščenju zraka, ki prihaja iz lakirnic, naprav za premazovanje, kot posledica različnih kemičnih procesov, utrjevalnih komor, procesov pri katerih izhlapevajo topila ipd. Z njimi čistimo odpadle pline, pomešane z zrakom.

Zato izdelamo ustrezno čistilno napravo, ki onesnažen zrak očisti s pomočjo termične oksidacije, kjer iz organskih snovi nastanejo produkti čistega zgorevanja – CO2 in voda.

Sestavljene so iz oksidacijskih komor, sistema za izrabo odpadne toplote, ventilatorjev in povezovalnih kanalov. Po navadi se postavljajo v kombinaciji s prašnimi filtri.

Oksidacijske naprave
Oksidacijska komora
RTO
TO