“Protismerna ali istosmerna izbira. V vsakem primeru izdelana detajlno in kakovostno.
SUŠILNICA Z ROTACIJSKO CEVJO”

Namenjena je sušenju sipkega materiala – kot so kroglice, odstružki, mleti kosi, tablete ipd.

Material vstopi na vstopni strani v rotacijski boben, se tam segreje in posuši ter izstopi iz bobna skozi zaključni kos ali skozi odprtine v bobnu.

Ogrevanje je lahko direktno – gorilnik je v centru bobna – ali indirektno z gorilniki za pripravo zraka.

Tok zraka potuje od izstopa materiala do vstopa – protismerno. Pri neobčutljivih sušečih materialih, kot so jeklo in ostale kovine, pa pogosto tudi istosmerno.

Istosmerna sušilnica je lahko krajša, vendar pa je potrebno paziti na temperaturo izdelkov na koncu, da ne presegajo temperature (npr. traka za nadaljnji transport).

Temperature sušilnice:
od 100-250°C

Nominalen pretok materiala:
1500 kg/h, 4000 kg/h, ….

Sušilna kapaciteta:
800kg/h

Tehnični podatki:
Sušilnica za sušenje aluminjastih opilkov

Sušilnice
Komorna sušilnica
Kontinuirna sušilnica
Sušilnica z rotacijsko cevjo
Sušilnca s transportnimi vozički
Sušilnica s transportno verigo
PrvaLeft 1 – Procesni.si

“Protismerna ali istosmerna izbira. V vsakem primeru izdelana detajlno in kakovostno.
SUŠILNICA Z ROTACIJSKO CEVJO”

Namenjena je sušenju sipkega materiala – kot so kroglice, odstružki, mleti kosi, tablete ipd.

Material vstopi na vstopni strani v rotacijski boben, se tam segreje in posuši ter izstopi iz bobna skozi zaključni kos ali skozi odprtine v bobnu.

Ogrevanje je lahko direktno – gorilnik je v centru bobna – ali indirektno z gorilniki za pripravo zraka.

Tok zraka potuje od izstopa materiala do vstopa – protismerno. Pri neobčutljivih sušečih materialih, kot so jeklo in ostale kovine, pa pogosto tudi istosmerno.

Istosmerna sušilnica je lahko krajša, vendar pa je potrebno paziti na temperaturo izdelkov na koncu, da ne presegajo temperature (npr. traka za nadaljnji transport).

Temperature sušilnice:
od 100-250°C

Nominalen pretok materiala:
1500 kg/h, 4000 kg/h, ….

Sušilna kapaciteta:
800kg/h

Tehnični podatki:
Sušilnica za sušenje aluminjastih opilkov

Sušilnice
Komorna sušilnica
Kontinuirna sušilnica
Sušilnica z rotacijsko cevjo
Sušilnca s transportnimi vozički
Sušilnica s transportno verigo