Peči za segrevanje izdelkov na temperature nad 1000°C

“Natančen izbor izolacije.
Impulzi za enakomernost izdelka.
Sevalni gorilniki za najvišje temperature.”

Peči za visoke temperature so zgrajene iz jeklenega ohišja in ustrezne izolacije.

Tip izolacije je natančno izbran glede na atmosfero (redukcijska ali oksidacijska), temperaturo in tip peči (kontinuirna ali komorna).

Izolacija je lahko izdelana iz različno temperaturno-odporne keramične volne (do 1260°C, 1430°C ali celo do 1600°C) ali iz šamotne opeke različnih oblik in kvalitet ter ognje-vzdržnih betonov.

Enakomernost izdelkov zagotavlja primerno število visoko -hitrostnih gorilnikov. Dimni plini, ki ob izgorevanju izhajajo v atmosfero peči iz ustja gorilnika, tvorijo zaradi visokih hitrosti impulz, ki atmosfero premeša.

Pri zelo visokotemperaturnih pečeh, kjer je delovna temperatura nad 1200°C, je sevanje glavno orodje prenosa. Zato pri takih pečeh uporabljamo posebne sevalne gorilnike, ki omogočajo ogrevanje velikih sevalnih površin – stropov in sten.

Peči so lahko ogrevane direktno – izdelki pridejo v stik z dimnimi plini – ali indirektno, kjer je ogrevanje izdelka posredno (npr. uporaba sevalnih cevi), v primeru zahtevane atmosfere v peči (redukcijska, oksidacijska). Posebnost visokotemperaturnih peči je uporaba rekuperativnih / regenerativnih gorilnikov, ki omogočajo večjo energetsko učinkovitost.

Peči za segrevanje nad 1000°C
KOMORNA PEČ NAD 1000°C
KONTINUIRNA PEČ NAD 1000°C
Peči za segrevanje pod 600°C

Delovna
temperatura
do:

1260°C
1430°C
1600°C
PrvaLeft 1 – Procesni.si

Peči za segrevanje izdelkov na temperature nad 1000°C

“Natančen izbor izolacije.
Impulzi za enakomernost izdelka.
Sevalni gorilniki za najvišje temperature.”

Peči za visoke temperature so zgrajene iz jeklenega ohišja in ustrezne izolacije.

Tip izolacije je natančno izbran glede na atmosfero (redukcijska ali oksidacijska), temperaturo in tip peči (kontinuirna ali komorna).

Izolacija je lahko izdelana iz različno temperaturno-odporne keramične volne (do 1260°C, 1430°C ali celo do 1600°C) ali iz šamotne opeke različnih oblik in kvalitet ter ognje-vzdržnih betonov.

Enakomernost izdelkov zagotavlja primerno število visoko -hitrostnih gorilnikov. Dimni plini, ki ob izgorevanju izhajajo v atmosfero peči iz ustja gorilnika, tvorijo zaradi visokih hitrosti impulz, ki atmosfero premeša.

Pri zelo visokotemperaturnih pečeh, kjer je delovna temperatura nad 1200°C, je sevanje glavno orodje prenosa. Zato pri takih pečeh uporabljamo posebne sevalne gorilnike, ki omogočajo ogrevanje velikih sevalnih površin – stropov in sten.

Peči so lahko ogrevane direktno – izdelki pridejo v stik z dimnimi plini – ali indirektno, kjer je ogrevanje izdelka posredno (npr. uporaba sevalnih cevi), v primeru zahtevane atmosfere v peči (redukcijska, oksidacijska). Posebnost visokotemperaturnih peči je uporaba rekuperativnih / regenerativnih gorilnikov, ki omogočajo večjo energetsko učinkovitost.

Delovna
temperatura
do:

1260°C
1430°C
1600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C
KOMORNA PEČ NAD 1000°C
KONTINUIRNA PEČ NAD 1000°C
Peči za segrevanje pod 600°C