Razpisujemo dve prosti delovni mesti:

 • Konstrukter
 • Vodja konstrukcije

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Konstrukter

ZADOLŽITVE:

 • Zagotavljanje pravočasnega, kvalitetnega, trdnostno ustreznega modeliranja.
 • Ekonomično in tehnično pravilna izbira gradnikov.
 • Usklajevanje modela s tehnologijo in drugimi konstrukterji.
 • Usklajevanje modela s podizvajalci za izdelavo.

DELOVNE NALOGE:

 • Sledenje časovnici projektov.
 • Proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki projektov, udeležba na internih in eksternih projektnih sestankih.
 • Izdelava 3D modelov in tehničnih dokumentacij.
 • Izdelava dokumenta za pravilno sestavo konstruiranega objekta in nadzor nad implementacijo.
 • Spremljanje tehničnih rešitev projekta do prevzema in poročanje na projektnih sestankih.
 • Izdelava trdnostnega poročila.
 • Sledenje lastnih virov na projektu in oddaja drugih poročil.
 • Opravljanje delovnih nalog in opravil, ki so v neposredni zvezi z zgoraj opisanimi oziroma so nujen pogoj za njihovo uresničitev.
 • Pridobivanje ponudb za gradnike stroja.
 • Opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže, pomoč pri montaži in zagonu.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog in opravil po naročilu nadrejenega, lahko tudi v tujini.
 • Po potrebi usposabljanje na raznih področjih.

ODGOVORNOSTI:

 • Vzdrževanje in razvoj osebne tehnične kompetentnosti.
 • Izdelava optimalne tehnične dokumentacije.
 • Usklajenost s terminskim planom pri izvedbi.
 • Optimalno izbrani gradniki in ostali elementi konstruiranih objektov.
 • Pravilna izvedba kalkulacije za ponudbo.
 • Nadzira pravilno izvajanje montaže v skladu z montažno dokumentacijo.
 • Zavezanost in skrb za izvajanje sistemov vodenja, ki jim ima podjetje (primer: ISO idr.) v skladu z delovnim mestom (izpolnjevanje ustreznih obrazcev ipd.).

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • Izobrazba:
  • Dokončan univerzitetni ali magistrski program strojništva z usmeritvijo v program konstrukcij.
 • Posebne kvalifikacije / zahteve:
  • osnovno znanje iz uporabe programov Autocad-a 2D in napredno znanje 3D modeliranja (zaželeno CREO 3D) Ekspert na področju tehničnega konstruiranja;
  • zaželeno znanje kakšnega programa za trdnostne preračune;
  • prednost imajo kandidati z praktičnimi izkušnjami na področju montaže in zagona naprav pri kupcih.
 • Delovne izkušnje:
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj v primeru zaključenega visokošolskega zahtevanega programa.
 • Znanje tujih jezikov:
  • osnovno znanje angleškega jezika – govorno in pisno.
 • Druga znanja:
  • dobra uporaba osnovnih računalniških orodij, izpit B kategorije.
 • Osebne lastnosti in sposobnosti:
  • natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost, motivacija, osnovna stopnja kreativnosti, delo v timu, pripadnost podjetju, situacije, kjer je potrebno tudi nadurno delo.

PREDNOSTI PODJETJA / NUDIMO:

 • Zaposlitev v visoko tehnološko-inovativnem in hitro rastočem podjetju, ki deluje na domačem in tujih trgih;
 • nagrajevanje za delovno uspešnost;
 • fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma;
 • možnost sodelovanja pri vodenju podjetja in s tem direktno soustvarjanje pri uspehu;
 • omogočena in financirana interna in eksterna izobraževanja in usposabljanja;
 • sodelovanja s podjetji velikih kooperacij v gospodarstvu (Knauf Insulation, Krka …);
 • dobri medsebojni odnosi zaposlenih;
 • možnost razvijanja novih idej tudi z izvedbami praktičnih preizkusov;
 • možnost sodelovanja na razvojnih projektih, ki vplivajo na svetovni razvoj učinkovitosti rabe energije;
 • redno in pošteno plačilo;
 • možnost pridobitve osebnega financiranja preko podjetja;
 • izredno razumevajoče vodstvo podjetja za vse prilagoditve pri osebnih izzivih;
 • delavcem prijazno delovno okolje (pisarne opremljene z dvižnimi mizami, spinalis stoli, mizami za goste, kuhinja …);
 • sponzorska podpora zaposlenim pri njihovih zunaj službenih dejavnostih;
 • ob dobrem poslovanju podjetja regres v najvišji višini in druge bonitete.

OBDOBJE / TIP ZAPOSLITVE:
za nedoločen čas po uspešno opravljenem poskusnem obdobju 6-ih mesecev.

ZAČETEK OPRAVLJANJA DELA: takoj

PRIJAVA:

Rok za prijavo na razpis: 25.2.2024

Način prijave: Prijave z ustreznimi dokazili (CV, izobrazba) posredujte na elektronski naslov: glorjana@procesni.si, z naslovom elektronskega sporočila: RAZPIS-KONSTRUKTER.


NAZIV DELOVNEGA MESTA: Vodja konstrukcije

ZADOLŽITVE:

 • Vodenje oddelka konstrukcije v različnih fazah projekta; ponudba, modeliranje, izvedba, na finančno in časovno učinkovit način.
 • V primeru sprejete ponudbe odgovornost za organizacijo tima in pravilno izvedbo konstrukcije.
 • Konstruiranje zahtevnejših sklopov projekta, in obvladovanje celotnega sestava.
 • Ekonomično in tehnično pravilna izbira gradnikov.
 • Usklajevanje modela s tehnologijo in drugimi konstrukterji.
 • Usklajevanje modela s podizvajalci za izdelavo.

DELOVNE NALOGE:

 • Časovno in finančno spremljanje projektov in vodenje projektantske ekipe.
 • Opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže, pomoč pri montaži in zagonu.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog in opravil po naročilu nadrejenega, lahko tudi v tujini.
 • Po potrebi usposabljanje na raznih področjih
 • Sledenje časovnici projektov.
 • Proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki projektov, udeležba na internih in eksternih projektnih sestankih.
 • Izdelava 3D modelov in tehničnih dokumentacij.
 • Izdelava dokumenta za pravilno sestavo konstruiranega objekta.
 • Spremljanje tehničnih rešitev projekta do prevzema in poročanje na projektnih sestankih.
 • Izdelava trdnostnega poročila.
 • Sledenje lastnih virov na projektu in oddaja drugih poročil.
 • Pridobivanje ponudb za gradnike stroja.
 • Opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže, pomoč pri montaži in zagonu.
 • Priprava plana izobraževanj ter izvedba letnih razgovorov za tim tehnologije.
 • Odgovornost za kadrovski razvoj znotraj delovnega področja konstrukcije.
 • Usklajevanje med naročnikom, tehnologijo in izdelavo.
 • Vodenje sestankov konstrukcije.
 • Opravljanje delovnih nalog in opravil, ki so v neposredni zvezi z zgoraj opisanimi oziroma so nujen pogoj za njihovo uresničitev.

ODGOVORNOSTI:

 • Spremljanje trendov na področju tehnologije ter izvedbe.
 • Vzdrževanje in razvoj osebne tehnične kompetentnosti.
 • Odgovornost za izboljševanje učinkovitosti procesov konstruiranja.
 • Vodenje tima konstrukcija.
 • Izdelava optimalne tehnične dokumentacije.
 • Usklajenost s terminskim planom pri izvedbi.
 • Optimalno izbrani gradniki in ostali elementi konstruiranih objektov.
 • Pravilna izvedba kalkulacije za ponudbo.
 • Zavezanost in skrb za izvajanje sistemov vodenja, ki jim ima podjetje (primer: ISO idr.) v skladu z delovnim mestom (izpolnjevanje ustreznih obrazcev ipd.).

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • Izobrazba:
  • Dokončan univerzitetni ali magistrski program strojništva, z usmeritvijo v program konstrukcij.
 • Posebne kvalifikacije / zahteve:
  • napredno znanje iz uporabe programov Autocad-a 2D in 3D modeliranja (zaželeno CREO 3D);
  • ekspert na področju tehničnega konstruiranja;
  • znanje inženirskih programov za trdnostne preračune;
  • prednost imajo kandidati s kompetencami vodenja in organizacije.
 • Delovne izkušnje:
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj v primeru zaključenega visokošolskega zahtevanega programa;
  • najmanj 1 leto davnih izkušen iz področja vodenja in organizacije tima.
 • Znanje tujih jezikov:
  • osnovno znanje angleškega jezika – govorno in pisno.
 • Druga znanja:
  • dobra uporaba osnovnih računalniških orodij, izpit B kategorije.
 • Osebne lastnosti in sposobnosti:
  • natančnost, organiziranost, samoiniciativnost, zanesljivost, motivacija, osnovna stopnja kreativnosti, delo v timu, pripadnost podjetju, situacije, kjer je potrebno tudi nadurno delo.

PREDNOSTI PODJETJA / NUDIMO:

 • Zaposlitev v visoko tehnološko-inovativnem in hitro rastočem podjetju, ki deluje na domačem in tujih trgih;
 • nagrajevanje za delovno uspešnost;
 • fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma;
 • možnost sodelovanja pri vodenju podjetja in s tem direktno soustvarjanje pri uspehu;
 • omogočena in financirana interna in eksterna izobraževanja in usposabljanja;
 • sodelovanja s podjetji velikih kooperacij v gospodarstvu (Knauf Insulation, Krka …);
 • dobri medsebojni odnosi zaposlenih;
 • možnost razvijanja novih idej tudi z izvedbami praktičnih preizkusov;
 • možnost sodelovanja na razvojnih projektih, ki vplivajo na svetovni razvoj učinkovitosti rabe energije;
 • redno in pošteno plačilo;
 • možnost pridobitve osebnega financiranja preko podjetja;
 • izredno razumevajoče vodstvo podjetja za vse prilagoditve pri osebnih izzivih;
 • delavcem prijazno delovno okolje (pisarne opremljene z dvižnimi mizami, spinalis stoli, mizami za goste, kuhinja …);
 • sponzorska podpora zaposlenim pri njihovih zunaj službenih dejavnostih;
 • ob dobrem poslovanju podjetja regres v najvišji višini in druge bonitete.

OBDOBJE / TIP ZAPOSLITVE:
Za nedoločen čas po uspešno opravljenem poskusnem obdobju 6-ih mesecev.

ZAČETEK OPRAVLJANJA DELA: takoj

PRIJAVA:

Rok za prijavo na razpis: 25.2.2024

Način prijave: Prijave z ustreznimi dokazili (CV, izobrazba) posredujte na elektronski naslov: glorjana@procesni.si, z naslovom elektronskega sporočila: RAZPIS-VODJA KONSTRUKCIJE.