Jernej Kolar
Vodja projektnega managementa

  • Razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije, montaže in zagona naprav in učinkovito povezanih sistemov;
  • upravljanje dela inženirskih projektnih timov za izdelavo specifične naprave;
  • nadzor usposobljenosti inženirskega osebja in podizvajalce;
  • nadzor izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do naročnikov;
  • management izpolnjevanja tehničnih specifikacij opreme za izdelavo specifične naprave oz. učinkovito povezanih sistemov;
  • nadzor nad varnostnimi, tehničnimi, kakovostnimi, inovacijskimi in oblikovalskimi zahtevami in rezultati inženirskega projekta;
  • zagotavljanje kakovosti inženirske dokumentacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
jernej kolar