Procesni Inženiring strokovna služba

Jernej
Jernej Kolar
Direktor tehnologije
T +386 (0)51 255 483
E jernej.kolar@procesni.si
 • Razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije, montaže in zagona naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • upravljanje dela inženirskih projektnih timov za izdelavo specifične naprave;
 • nadzor usposobljenosti inženirskega osebja in podizvajalce;
 • nadzor izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do naročnikov;
 • management izpolnjevanja tehničnih specifikacij opreme za izdelavo specifične naprave oz. učinkovito povezanih sistemov;
 • nadzor nad varnostnimi, tehničnimi, kakovostnimi, inovacijskimi in oblikovalskimi zahtevami in rezultati inženirskega projekta;
 • zagotavljanje kakovosti inženirske dokumentacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
Tadej
Tadej Klavžar
Direktor komerciale
T +386 (0)31 733 085
E tadej.klavzar@procesni.si
 • Izvajanje, spremljanje, nadzor in revizija načrta kakovosti podjetja, proizvodnje in prodaje njegovih produktov in storitev v skladu s standardi in zahtevami;
 • kontrola tehničnih specifikacij naprav, opreme in storitev;
 • odgovornost za vsak vidik nadzora kakovosti in montaže naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • izvajanje ustreznega usposabljanja za zaposlene.
Aleksander
AleksanderKitek
Konstrukter
T +386 (0)40 860 432
E aleksander.kitek@procesni.si
 • Razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, statične analize, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • analiziranje tehničnih rešitev na obstoječih napravah in uvedba izboljšav;
 • vodenje razvoja inovativnih, ekonomično trajnih, energetsko optimiziranih in tehnološko trajnih naprav in učinkovito povezanih sistemov za specifične potrebe naročnika;
 • načrtovanje in uvajanje sodobnih metod konstruiranja;
 • spremljanje in povezovanje konstruiranja s tehničnimi službami vezanimi na proizvodnjo;
 • preprečevanje potencialnih neskladnosti in uvajanje najsodobnejših novosti v proces konstruiranja naprave in učinkovito povezanih sistemov.
Matija
MatijaGrahek
Vodja servisa
T +386 (0)31 633 906
E matija.grahek@procesni.si
 • Testiranje, optimizacija in nastavitve parametrov naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • servis, vzdrževanje in preprečevanje napak naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje pri energetski zasnovi naprave in učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • uvajanje izboljšav naprav med procesom projektiranja in zagona naprave in učinkovito povezanih sistemov.
Matic
Matic Vehovec
Skrbnik sistema
T +386 (0)51 658 859
E matic.vehovec@procesni.si
 • Konstruiranje, risanje, prototipiranje, testiranje in izvajanje ostalih razvojnih korakov v procesu razvoja nove naprave oz. učinkovito povezanih sistemov;
 • posodabljanje obstoječih produktov v učinkovito povezanih sistemov;
 • izvajanje nalog razvoja naprav in tehnoloških postopkov v skladu z: vrhunskimi rešitvami konkretnih tehnoloških procesov, varnostjo v uporabi in v razmerju do okolja, ekonomično trajnostjo, energetsko optimiziranostjo, visoko stopnjo zanesljivosti, tehnološko dovršenostjo ter dolgo življenjsko dobo produkta.
Aleš
Aleš Sazonov
Prodajnik
T +386 (0)31 673 102
E ales.sazonov@procesni.si
 • Vodenje, izvajanje in kontrola naročanja in prodaje gorilniške opreme in drugih naročil.
 • priprava tehničnih in finančnih specifikacij (nad) standardnih energetskih naprav, učinkovito povezanih sistemov in njihovih komponent;
 • priprava navodil za varno uporabo in vzdrževanje (nad) standardnih energetskih naprav ter učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje v projektnem timu za pripravo idejne zasnove tehnološke sheme naprave, pomembnih gradnikov naprave in pri pridobivanju podatkov o dosedanjih napravah, težavah ter iskanje rešitev;
 • sodelovanje v trženjskih procesih.
Martin
MartinJernejc
Tehnolog za oksidacijske komore in sisteme
T +386 (0)51 650 841
E martin.jernejc@procesni.si
 • Tehnološko načrtovanje in preučevanje termične oksidacije, oksidacijskih komor in sistemov ter analitika in uvedba tehnoloških inovacij in novitet na tem področju;
 • sodelovanje v projektnem timu priprave idejne zasnove tehnološke sheme oksidacijske komore in sistemov;
 • tehnološki in finančni pregled, analiza in izbor visoko kakovostnih elementov oksidacijskih komor in sistemov;
 • sodelovanje pri izdelavi, montaži in zagonu oksidacijskih komor in sistemov ter iskanje tehnoloških rešitev na terenu;
 • priprava tehnološke dokumentacije oksidacijske komore in sistemov;
 • sodelovanje v trženjskih procesih oksidacijskih komor in sistemov.
Benjamin
BenjaminGerjevič
Konstrukter
T +386 (0)70 799 173
E benjamin.gerjevic@procesni.si
 • Vodenje, zastopanje, razvoj in predstavljanje podjetja;
 • nadzor, spremljanje in usmerjanje realizacije, uspešnosti, učinkovitosti podjetja in njegovega in sistema kakovosti;
 • razvoj in implementacija najzahtevnejših tehnološko-inovativnih inženirskih rešitev, izboljšav in sprememb;
 • aktivno sodelovanje v vseh projektnih skupinah oz. njihovo spremljanje;
 • razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
Luka
LukaJernejc
Vodja projektov
T +386 (0)51 255 446
E luka.jernejc@procesni.si
 • Raziskovanje in razvijanje tehnoloških postopkov posameznih faz v proizvodnji in predelavi;
 • Pregled in analiza novih metalurških postopkov, vključno z razvojem novih kovinskih materialov in njihovo predelavo v polproizvode in končne proizvode;
 • priprava tehnološke dokumentacije;
 • sodelovanje pri razreševanju tehnoloških problemov in predlaganje njihovih rešitev.
Miha
MihaZupančič
Vodja kostruiranja
T +386 (0)40 452 843
E miha.zupancic@procesni.si
 • Raziskovanje in razvijanje tehnoloških postopkov posameznih faz v proizvodnji in predelavi;
 • Pregled in analiza novih metalurških postopkov, vključno z razvojem novih kovinskih materialov in njihovo predelavo v polproizvode in končne proizvode;
 • priprava tehnološke dokumentacije;
 • sodelovanje pri razreševanju tehnoloških problemov in predlaganje njihovih rešitev.
Jure
JureColarič
Finančni tehnik
T +386 (0)41 751 267
E jure.colaric@procesni.si
 • Opravljanje finančno-administrativnih, podatkovnih, statističnih, informativnih, poštnih, arhivskih in evidenčnih del podjetja in skladišča;
 • nabava in naročanje ustreznega materiala za učinkovito delovanje podjetja;
 • posredovalne naloge v razmerju do računovodskega servisa;
 • podporne in izvajalske naloge vodje marketinga in financ;
 • seznanjanje zaposlenih z obvestili.
Dr. Glorjana
Dr. GlorjanaVeber
Vodja financ, marketinga, pravno-administrativne pisarne in Zelenega inkubatorja
T +386 (0)40 856 210
E glorjana@procesni.si
 • Priprava, vodenje in izvajanje razvojno-konkurenčnih, marketinških, trženjsko-strateških in finančnih procesov, analiz, strategij, planov, poročil, kontrol in ukrepov;
 • skrb za vse pravno-relevantne vidike poslovanja družbe v domačem in tujem poslovnem okolju ter priprava ustreznih pogodb, internih aktov, pravilnikov, pogojev poslovanja in drugih postopkov ipd.;
 • vodenje in izvajanje nalog kreativno-inženirskega Zelenega inkubatorja;
 • razvoj in nadzor blagovne znamke;
 • razvoj širših družbeno-odgovornih in okoljevarstvenih nalog podjetja.
Mag. Gabrijela
Mag. GabrijelaČevnik
Pomočnica direktorice
T +386 (0)31 339 444
E gabrijela.cevnik@procesni.si
 • Priprava, vodenje in izvajanje razvojno-konkurenčnih, marketinških, trženjsko-strateških in finančnih procesov, analiz, strategij, planov, poročil, kontrol in ukrepov;
 • skrb za vse pravno-relevantne vidike poslovanja družbe v domačem in tujem poslovnem okolju ter priprava ustreznih pogodb, internih aktov, pravilnikov, pogojev poslovanja in drugih postopkov ipd.;
 • vodenje in izvajanje nalog kreativno-inženirskega Zelenega inkubatorja;
 • razvoj in nadzor blagovne znamke;
 • razvoj širših družbeno-odgovornih in okoljevarstvenih nalog podjetja.
Špela
ŠpelaJernejc
Direktorica, Vodja razvoja, Tehnologinja
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
 • Vodenje, zastopanje, razvoj in predstavljanje podjetja;
 • nadzor, spremljanje in usmerjanje realizacije, uspešnosti, učinkovitosti podjetja in njegovega in sistema kakovosti;
 • razvoj in implementacija najzahtevnejših tehnološko-inovativnih inženirskih rešitev, izboljšav in sprememb;
 • aktivno sodelovanje v vseh projektnih skupinah oz. njihovo spremljanje;
 • razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
Tomaž
TomažColarič
Senior Inženir tehnologije
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
 • Vodenje, zastopanje, razvoj in predstavljanje podjetja;
 • nadzor, spremljanje in usmerjanje realizacije, uspešnosti, učinkovitosti podjetja in njegovega in sistema kakovosti;
 • razvoj in implementacija najzahtevnejših tehnološko-inovativnih inženirskih rešitev, izboljšav in sprememb;
 • aktivno sodelovanje v vseh projektnih skupinah oz. njihovo spremljanje;
 • razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.

Danes zaposleni v Procesnem Inženiringu ponosno opišemo njegov razvoj od leta 1990, saj je od takrat podjetje razširilo svojo dejavnost.

“Vrhunsko ter v času, ki je na razpolago.”

Zato vsak poseg v “drobovje” industrije jemljemo skozi celoten postopek izredno resno in ga zaključimo vrhunsko ter v času, ki nam je dan na razpolago. Posledično uživamo:

 • zaupanje različnih vodstev, kjer opravljamo svoje delo,
 • za nove investicije in posodobitve obstoječih tehnoloških linij se vodstva odločajo pri nas.

Ponosni smo na svojih prvih 30 let in na svoj uspeh na področju energetike, saj vemo da je to zasluga strokovnosti, zanesljivosti in pripadnosti zaposlenih ter nenehnega vlaganja v razvoj in inovativnost.

Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Osnovni podatki
Strokovna služba
Lokacija
Povpraševanje
PI crop 1200x223

Ponosni smo na svojih prvih 30 let in na svoj uspeh na področju energetike, saj vemo da je to zasluga strokovnosti, zanesljivosti in pripadnosti zaposlenih ter nenehnega vlaganja v razvoj in inovativnost.

Danes zaposleni v Procesnem Inženiringu ponosno opišejo njegov razvoj od leta 1990, saj je od takrat podjetje razširilo svojo dejavnost. Ta je prešla iz projektiranja plinske instalacije in postaj, menjav plinskih prog in gorilnikov, njihovega zagona, na menjavo celotnih ogrevalnih sistemov in razvoj tehnoloških sklopov.

“Vrhunsko ter v času, ki je na razpolago.”

Ker že vsak minimalni poseg v stabilen industrijski tehnološki proces predstavlja grožnjo za izpad proizvodnje, je poseg v celoten ogrevalni sistem tehnološke linije zavestna in tehtna odločitev vodstva podjetja. Zato vsak poseg v “drobovje” industrije jemljemo izredno resno skozi celoten postopek in ga zaključimo vrhunsko ter v času, ki nam je dan na razpolago. Posledično uživamo:

 • zaupanje različnih vodstev, kjer opravljamo svoje delo,
 • vodstva se pri nas odločajo za nove investicije in posodobitve v obstoječi tehnološki liniji.

Procesni Inženiring strokovna služba

Špela
ŠpelaJernejc
Direktorica in vodja tima
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
Jure
JureColarič
Prokurist
T +386 (0)41 751 267
E jure.colaric@procesni.si
Aleš
Aleš Sazonov
Projektant in prodaja
T +386 (0)31 673 102
E ales.sazonov@procesni.si
Dr. Glorjana
Dr. Glorjana Veber
Vodja marketinga in
kreativno-inženirskega zelenega inkubatorja
T +386 (0)40 856 210
E glorjana@procesni.si
Jernej
Jernej Kolar
Vodja projektov
T +386 (0)51 255 483
E jernej.kolar@procesni.si
Aleksander
AleksanderKitek
Vodja projektov
T +386 (0)40 860 432
E aleksander.kitek@procesni.si
Tadej
Tadej Klavzar
Inženir vodja kakovosti
T +386 (0)31 733 085
E tadej.klavzar@procesni.si
Matic
Matic Vehovec
Projektant
T +386 (0)51 658 859
E matic.vehovec@procesni.si
Matija
MatijaGrahek
Projektant
T +386 (0)40 220 903
E matija.grahek@procesni.si
Luka
LukaJernejc
Projektant
T +386 (0)51 255 446
E luka.jernejc@procesni.si

Martin
MartinJernejc
Projektant
T +386 (0)51 650 841
E martin.jernejc@procesni.si
Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Strokovna služba
Osnovni podatki
Lokacija
Povpraševanje