SUŠILNICE

Sušilnice so namenjene za tehnološko sušenje materialov, kjer pa poleg vode lahko izhajajo tudi topila. Uporabljajo se v lesni industriji, v industriji izolacijskih materialov, betonskih izdelkov, v lakirnicah, v industriji sintranih izdelkov, v farmacevtski industriji, industriji z asfaltnimi bazami idr.

“Samo tehnološko izpopolnjena sušilnica deluje kot NARAVA – teži k URAVNOTEŽENOSTI.”

Sušilnice so opremljene z enim ali z več obtočnimi ventilatorji s sistemom za obtok zraka, z gorilniškim sistemom, odvodom vlage, dovodom svežega zraka, načinom transporta materiala v in iz sušilnice. Glede na transport materiala delimo sušilnice na komorne in kontinuirne.

“Spreminjanje pogojev na mestu ali potovanje med različnimi pogoji –  KOMORNE ali KONTINUIRNE SUŠILNICE.”

V komorni sušilnici poteka proces sušenja na istem mestu od začetka do konca, v kontinuirni sušilnici pa izdelki potujejo skozi različne faze sušenja. Komorne sušilnice so primerne za proizvodnjo z velikim naborom izdelkov v manjših serijah, ki ne zahteva kontinuiranega procesa proizvodnje.

Kontinuirne pa zagotavljajo kontinuirno proizvodnjo in so namenjene za sušenje večjih serij izdelkov. Kontinuirne naprave so energetsko bolj učinkovite.

PI lanscape oksi

Proces sušenja

 • Sušenje je proces, kjer iz izdelka izhaja vlaga, načeloma najprej voda in šele nato ostale primesi (če obstajajo).
 • Voda izhlapeva iz površine, pri čemer mora za prehod vlage iz površine na zrak obstajati razlika v vlažnosti med zrakom in površino.
 • Ker narava vedno teži k uravnoteženosti, prehaja vlaga vedno iz bolj vlažnega kosa materiala na manj vlažnega. Zato v tehničnih sušilnicah izkoriščamo dejstvo, da zrak sprejema različne količine vlage glede na temperaturo. Tako je na primer zrak nasičen pri 40°C z 49.52g (X absolutna vlaga), pri 50°C 87.52g in pri 90°C z 1459g.

“Poznate procese uspešnega sušenja? ENAKOMERNOST in POSPEŠEVANJE.”

 • Proces sušenja je sestavljen iz dveh dopolnjujočih procesov: iz izhlapevanja vode iz površine in iz prehoda vlage iz notranje proti zunanji površini.
 • Sušenje je uspešno samo takrat, ko oba procesa potekata enakomerno.
 • Dovoljene hitrosti sušenja so pogojene s strukturo snovi, ki jo sušimo.
 • Pri nekaterih neobčutljivih materialih lahko poteka sušenje hitreje, medtem ko drugi zahtevajo počasnejši postopek.
 • Če se zavedamo pomena obeh navedenih procesov, je možno proces sušenja pospešiti (predvsem pospešujemo počasnejšega!).

Difusion

difuzija 1 – Procesni.si

Slika prikazuje difuzijo (pot “vodnih mehurčkov”) proti površini plošče. Preko celotne plošče pihamo z vročim zrakom in tako “vodni mehurčki” izhajajo v vroč zrak.

“Se boste izognili napakam pri sušenju?”

Ko sušimo surove izdelke, se lahko pojavijo nezaželene razpoke, ki so navadno široke, medtem ko je površina grobe strukture. Tovrstne napake se pojavijo zaradi neprimernih pogojev in nepravilnega režima sušenja. Med sušenjem se lahko pojavi krčenje izdelkov – nastanejo napetosti, zaradi razlike v krčenju med zunanjo in notranjo maso izdelka – kar vodi do nastanka razpok. Razpokam se izognemo z zagotavljanjem čim manjše razlike v vlažnosti po globini produkta.

Ravnovesje vzdržujemo s spreminjanjem temperature in relativne vlage v komori. Proces sušenja lahko pričnemo pospeševati s povečevanjem temperature in nižanjem relativne vlage zraka v komori, ko se proces krčenja in kapilarni prenos vlage upočasnita ter vlaga v izdelku pade pod kritično mejo. Vendar je ta hitrost pogojena z razpoložljivim časom in optimalnim energetskim izkoristkom toplega zraka.

Povečana hitrost sušenja lahko privede do tega, da se začno izdelki prehitro sušiti na robovih, zaradi česar se te površine najprej deformirajo. Do podobnih napak na izdelkih lahko privedejo tudi premajhni razmiki med produkti na sušilnih policah. Posledično nastanejo razlike v suhosti med izdelki iz obrobja sušilne police in med tistimi, ki so na sredini. To rešimo s povečanjem pretoka zraka na celotno dolžino in širino sušilne police.

Do razpok lahko pride tudi na mestu, kjer se stikajo proizvodi in sušilna polica. To preprečimo tako, da zagotovimo čim manjšo površino nalaganja izdelkov na police.

“Zagotovimo varnost pri sušilnicah, kjer izhajajo poleg vode tudi vnetljive snovi.
SUŠILNO-UTRJEVALNA KOMORA”

Sušilnice pri katerih izhaja iz izdelkov poleg vlage še del topila, se običajno imenujejo sušilno-utrjevalne komore. Poleg zahtev za sušenje morajo izpolnjevati tudi varnostne zahteve. Če ne izpolnjujejo kriterijev za varno delovanje, lahko tovrstne sušilnice postanejo nevarne za eksplozijo! Zato je potrebno posebno pozornost nameniti izpolnjevanju priporočil standarda SIST EN 1539.

“Zdaj smo varni pred eksplozijo. Standard SIST EN 1539 – Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi – varnostne zahteve.”

S posebnimi tehničnimi ukrepi zagotovimo, da je koncentracija hlapnih eksplozivnih snovi v sušilnici kvečjemu 25 % SEM (spodnja eksplozijska meja). Posebno pozornost namenimo tudi ukrepom, da navedena koncentracija ne nastopi ob izrednih dogodkih – primeri: prekinitev dobave električnega toka, zastoj proizvodnje, prekoračena temperatura ipd.

Vse to so razlogi, da je potrebno za nadzor varnostnih ukrepov vedno skrbno izbrati varnostni krmilnik v kombinaciji z varnostnimi elementi, ki izpolnjujejo SIL level – določimo ga na osnovi varnostne analize.

Povprašajte naše strokovnjake za vašo rešitev.

Imate vprašanja o enem ali več naših izdelkov? Želite prejeti le več informacij? Želite ponudbo? Vas zanima ali lahko industrijsko peč ali sušilec uporabi tudi vašo podjetje? Z nekaj kliki izpolnite obrazec in poslali vam bomo odgovor ali nasvet na vsa vaša vprašanja

  Ime in priimek

  Izberite področja ki vas zanimajo.

  Kje ste slišali za nas?

  Podjetje

  E pošta

  Sporočilo

  Komorna sušilnica

  “Za vaše male serije. Za vaše posebne izdelke, preizkus ali vašo individualno proizvodnjo. Za boljšo kvaliteto, nadzor in vaš manjši izmet. KOMORNA SUŠILNICA”

  V komorni sušilnici sušimo bodisi maloserijske izdelke bodisi posebne izdelke, ki se ne ujemajo z večino proizvodnje ali pa kose iz individualne proizvodnje. Uporablja se tudi kot sušilnica betonskih izdelkov ali laboratorijska sušilnica za preizkus pred veliko serijsko proizvodnjo. Sestavljena je iz komore kanalskega sistema za obtočni zrak z obtočnim ventilatorjem, plinskega gorilnika, vrat, odsesnega kanala, dovoda svežega zraka, dovoda vlage in elektro-krmilne omarice s panelom.

  “Občutljivi izdelki imajo rešitev.”

  Izdelki so naloženi na voziček, ki ga v sušilnico potisnemo bodisi ročno ali z motorjem. Vrata so lahko eno ali dvokrilna in se ročno ali avtomatsko zapirajo. Krivulja dvigovanja temperature in vlage v sušilnici se prilagaja izdelku v sušilnici. Pri občutljivih izdelkih ponujamo možnost vpiha vlage v komoro ali pa zelo počasno dviganje temperature, da preprečimo nastanek skorje na izdelkih.

  “Kaj pridobimo z naložbo v komorno sušilnico?”

  • Izboljša se kvaliteta izdelkov in zmanjša izmet,
  • proces sušenja je bolj obvladljiv in konstanten,
  • izboljša se nadzor nad delovanjem procesa sušenja.

  “Protismerna ali istosmerna izbira. V vsakem primeru izdelana detajlno in kakovostno. SUŠILNICA Z ROTACIJSKO CEVJO”

  Namenjena je sušenju sipkega materiala – kot so kroglice, odstružki, mleti kosi, tablete ipd. Material vstopi na vstopni strani v rotacijski boben, se tam segreje in posuši ter izstopi iz bobna skozi zaključni kos ali skozi odprtine v bobnu. Ogrevanje je lahko direktno – gorilnik je v centru bobna – ali indirektno z gorilniki za pripravo zraka. Tok zraka potuje od izstopa materiala do vstopa – protismerno. Pri neobčutljivih sušečih materialih, kot so jeklo in ostale kovine, pa pogosto tudi istosmerno.

  Istosmerna sušilnica je lahko krajša, vendar pa je potrebno paziti na temperaturo izdelkov na koncu, da ne presegajo temperature (npr. traka za nadaljnji transport).

  “Cone prilagojene optimalnim fizikalnim procesom. SUŠILNICA S TRANSPORTNIMI VOZIČKI”

  Sušilni material se premika skozi sušilnico na nosilnih ploščah ali pladnjih zloženih na vozičke. Material potuje skozi več con, ki so prilagojene fizikalnim procesom, ki potekajo v coni. Poudarek prve cone je segrevanje celotnega izdelka (tudi notranjosti), ki omogoči transport vlage na površino. Površino vzdržujemo ravno prav vlažno, da se kapilare za transport vlage ne zaprejo – ne sme se pojaviti skorja. V naslednjih conah nadzorujemo odstotek vlage in dvigamo temperaturo.

  Če izdelki zahtevajo polimerizacijo, mreženje ali kakšen drug kemičen postopek, ostaja v zadnjih conah temperatura konstantna – s tem omogočimo optimalen potek reakcije. Dolžino sušilnice določimo za t.i. “nežen” način sušenja. Tako lahko investitor z malo pospešenim sušenjem (izbira: pospešeno sušenje) doseže večjo kapaciteto za 20 %.

  “Vertikalnost. Močni obtočni ventilatorji. Brez nenadzorovanega vstopa zunanjega zraka.

  SUŠILNICA S TRANSPORTNO VERIGO”

  Vertikalna sušilnica za sušenje plošč v Knauf

  Zaradi pomanjkanja tlorisne površine se plošče pomikajo skozi sušilnico vertikalno. Prva in druga cona imata nižji temperaturi. Močni obtočni ventilatorji skrbijo za natančno sušenje.

  Nadzor temperature in vlage je izveden v vsaki coni. Nadziramo vstopno in izstopno temperaturo. Z nadzorom tlaka v sušilnici skrbimo, da ni nenadzorovanega vstopa zunanjega zraka. Zaradi pomanjkanja prostora ni izveden rekuperator za odsesani / sveži zrak.

  Thermal processing ovens

  “Industrial ovens constructed according to your wishes, implementing efficient technological solutions with high energy standards.”

  Industrial ovens are used in high-temperature processing of raw material that may be in the liquid or solid state of aggregation. They are used in different industries: steel, glass, ceramics, chemical, brick, tyre, metallurgy, sintering etc.

  They are used in different heat treatment processes: tempering, normalization, annealing, sintering, nitriding, carbonitriding, baking, tempering, or for heating prior to smithing, pulling, improving the structure of products and altering their physical properties.

  Industrial ovens can be classified based on several different criteria, most commonly based on:

  • technological purpose (melting, heating, heat processing, sintering, drying)
  • heat source (gas, mazut, coal, electricity, no external heat source)
  • chamber design (cave, line, rotary, tunnel, chamber)
  • based on how the heat from gas emissions is utilized (recuperative, regenerative, without heat exchangers).

  However, there are also additional classifications of industrial ovens – e.g.: based on heat transfer, how the oven is loaded, how the heat is re-used etc.

  “Need the optimal solution to replacing your existing industrial oven?
  Or do you require a new, bespoke one?”

  We specialize in solving the most complex and demanding technological challenges.
  Contact us.

  Ovens to be heated bellow 600˚C
  Chamber oven bellow 600˚C
  Continuous oven bellow 600˚C
  Ovens to be heated above 1000˚C
  Chamber oven above 1000˚C
  Continuous oven above 1000˚C