Peči za termično obdelavo

“Industrijske peči skonstruirane po vaših željah, z učinkovitimi tehnološkimi rešitvami in visokoenergetskimi standardi ali preprosto na ključ.”

Industrijske peči služijo visoko-temperaturnim obdelavam surovin, ki so bodisi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Uporabljajo se v različnih industrijah kot so: jeklarska, steklarska, keramična, kemična, opekarska, gumarska, v industriji barvnih kovin, pri sintranju ipd.
Uporabljajo se za termično preoblikovanje, izboljšanje strukture izdelkov ali spreminjanje lastnosti izdelkov – popuščanje, normalizacija, kaljenje, sintranje, poboljšanje, nitriranje, karbonitriranje, pečenje, tempranje ipd. ter tudi za segrevanje pred valjanjem, kovanjem, vlečenjem ipd.

Industrijske peči se klasificirajo po različnih kriterijih, najpogosteje glede na:

 • tehnološki namen (taljenje, ogrevanje, toplotna obdelava, sintranje, sušenje),
 • toplotni vir (plin, mazut, premog, elektrika, brez zunanjega izvora),
 • glede na obliko delovne komore (jamske, linijske, krožne, tunelske, komorne),
 • glede na porabo toplote iz odpadnih plinov (rekuperativne, regenerativne, brez toplotnega izmenjevalnika).

Vendar pa poznamo tudi druge klasifikacije industrijskih peči – primer: glede na prenos toplote, glede na način zalaganja peči, glede na ponovno uporabo toplote ipd.

“Potrebujete optimalno rešitev za obstoječo industrijsko peč?
Ali pa potrebujete novo in imate zanjo posebne zahteve?”

Specializirani smo za reševanje najzahtevnejših tehnoloških izzivov.

Povprašajte nas.

Povprašajte naše strokovnjake za vašo rešitev

Imate vprašanja o enem ali več naših izdelkov? Želite prejeti le več informacij? Želite ponudbo? Vas zanima ali lahko industrijsko peč ali sušilec uporabi tudi vašo podjetje? Z nekaj kliki izpolnite obrazec in poslali vam bomo odgovor ali nasvet na vsa vaša vprašanja

  Ime in priimek

  Izberite področja ki vas zanimajo.

  Kje ste slišali za nas?

  Podjetje

  E pošta

  Sporočilo

  Peči za segrevanje izdelkov na temperature pod 600°C

  “Za segrevanje izdelkov na predpisano temperaturo.

  Obtočni ventilatorji. Kamena volna. Dvojni stropi in stene.”

  Namenjene so segrevanju izdelkov na predpisano temperaturo. Enakomernost izdelkov dosegamo z močnim mešanjem atmosfere z obtočnimi ventilatorji. Čas segrevanja je odvisen od zahtev materiala, ki ga segrevamo, kar predstavlja osnovo za določitev velikosti ventilatorjev in plinskih gorilnikov.

  Peči so zaradi preprečevanja izgub izolirane s kameno volno. Opremljene so z dvojnim stropom in stenami, ki služijo za dovod in odvod obtočnega zraka. V dovodni in odvodni kanal sta za vsako cono vgrajeni temperaturni tipali.

  Komorna peč za segrevanje izdelkov naloženih na voziček

  “Cilj: Enakomernost izdelkov – pozornost usmerjamo tudi na razmerje med težo vozička proti teži izdelkov.”

  Na voziček komorne peči so naloženi izdelki, ki jih z vozičkom potisnemo v peč skozi enojna ali dvojna vrata. Večji vozički so opremljeni s pogonom in navadno postavljeni na tirnice. Na enakomernost izdelkov in hitrost segrevanja vpliva način nalaganja izdelkov na voziček in velikost obtočnih sistemov.

  Na specifično porabo močno vpliva razmerje med težo vozička proti teži izdelkov. V podtlačno stran je v peč vgrajen gorilnik, ki segreva peč.

  Komorna Pod600

  Nastavljiva temperatura do:

  Kontinuirna peč za utrjevanje barve

  “Kombinacija seval in ventilatorskih sistemov s kanalskim gorilnikom za kakovostno utrjevanje barve.”

  Peč je namenjena utrjevanju barve po nanosu prašnate barve. Pobarvani kosi potujejo skozi peč, ki je pravzaprav ogrevalni tunel. Transport poteka z verižnim transporterjem po stropu peči zunaj ogrevanega dela. Ogrevanje je izvedeno v kombinaciji seval, ki površino hitro ogrejejo, in ventilatorskih sistemov s kanalskim gorilnikom.

  Sevala so postavljena izmenično in ogrevajo še nasprotno stranico kanala v času med dvema kosoma. Posledično so zunanje površine hitro ogrete. Tak način utrjevanja je primeren za izdelke z veliko zunanjo površino. Izdelki nato potujejo po drugem delu peči, kjer se utrjuje barva še s konvekcijo – s pomočjo ogretega zraka, ki kroži skozi sušilnico. Za ogrevanje zraka skrbi kanalski industrijski gorilnik.

  Peči za segrevanje izdelkov na temperature

  nad 1000°C

  “Natančen izbor izolacije. Impulzi za enakomernost izdelka. Sevalni gorilniki za najvišje temperature.”

  Peči za visoke temperature so zgrajene iz jeklenega ohišja in ustrezne izolacije. Tip izolacije je natančno izbran glede na atmosfero (redukcijska ali oksidacijska), temperaturo in tip peči (kontinuirna ali komorna). Izolacija je lahko izdelana iz različno temperaturno-odporne keramične volne (do 1260°C, 1430°C ali celo do 1600°C) ali iz šamotne opeke različnih oblik in kvalitet ter ognje-vzdržnih betonov.

  Enakomernost izdelkov zagotavlja primerno število visoko -hitrostnih gorilnikov. Dimni plini, ki ob izgorevanju izhajajo v atmosfero peči iz ustja gorilnika, tvorijo zaradi visokih hitrosti impulz, ki atmosfero premeša. Pri zelo visokotemperaturnih pečeh, kjer je delovna temperatura nad 1200°C, je sevanje glavno orodje prenosa. Zato pri takih pečeh uporabljamo posebne sevalne gorilnike, ki omogočajo ogrevanje velikih sevalnih površin – stropov in sten.

  Peči so lahko ogrevane direktno – izdelki pridejo v stik z dimnimi plini – ali indirektno, kjer je ogrevanje izdelka posredno (npr. uporaba sevalnih cevi), v primeru zahtevane atmosfere v peči (redukcijska, oksidacijska). Posebnost visokotemperaturnih peči je uporaba rekuperativnih / regenerativnih gorilnikov, ki omogočajo večjo energetsko učinkovitost.

  Komorna peč nad 1000°C

  “Mešanje atmosfere z velikim impulzom.”

  Za doseganje enakomernosti imajo vgrajene gorilnike, ki mešajo atmosfero z velikim impulzom in v določenem področju krivulje delujejo na vsaj 70 % ali pa ne delujejo. Včasih je v takih pečeh potrebno zagotoviti posebno atmosfero (oksidacijsko, redukcijsko ali celo mešano – na začetku oksidacijsko proti koncu redukcijsko).

  Temperatura se dviga in spušča po krivulji. Posebnost take peči je izolacija, kjer jo je potrebno vsak cikel segreti in spet ohladiti ter lahko predstavlja precejšno potrato energije.

  Volumen peči: 3,5,7 m3

  Tesnenje: S keramično vrvico in peskom pri vozičku

  Izolacija: Keramična volna, kombinacija opeke, betona in mehke izolacije.

  Kontinuirna peč nad 1000°C

  “The ideal combination of infrared heaters and ventilation systems with burners for a quality paint finishing and baking.”

  V teh pečeh potujejo izdelki skozi peč in se v njej ogrejejo in – odvisno od procesa – lahko tudi ohladijo. Transport skozi peč je lahko izveden bodisi z vozički, valjčki, verigo, nosilci ali prečkami.

  Rotacijska peč

  "Direktno ali indirektno ogrevanje za sipki material.”

  Namenjena je segrevanju sipkega materiala – kot so kroglice, odstružki, mleti kosi, tablete ipd. Na vstopni strani material vstopi v rotacijski boben, se tam segreje in izstopi iz bobna skozi zaključni kos ali skozi odprtine v bobnu. Ogrevanje je lahko direktno – gorilnik je v centru bobna – ali indirektno z gorilniki v plašču.

  Rotacijska peč za kaljenje

  “Rekuperator in dobro tesnjenje za energetsko učinkovitost.”

  Granulat vstopa v boben tako, da s svojo gostoto zapira dovod zraka v boben – s tem zagotovimo nadzorovano atmosfero v bobnu. S posebnim nagibom gorilnikov omogočimo ogrevanje tistega dela cevi, kjer se zadržuje največ granulata.

  Nagib in število lopatic definira hitrost gibanja granulata skozi boben. Material lahko pada v vodo ali termo olje. Energetska učinkovitost je zagotovljena z dobrim tesnjenjem in uporabo rekuperatorja.

  Zaradi posebne vgradnje tipal lahko zagotovimo enakomernost materiala, kljub zelo spremenljivim potrebam po pretoku granulata. Kvaliteten granulat lahko omogočimo tudi pri nihanju pretoka v razmerju 1 : 3.

  Thermal processing ovens

  "Industrial ovens constructed according to your wishes, implementing efficient technological solutions with high energy standards."

  Industrial ovens are used in high-temperature processing of raw material that may be in the liquid or solid state of aggregation. They are used in different industries: steel, glass, ceramics, chemical, brick, tyre, metallurgy, sintering etc.

  They are used in different heat treatment processes: tempering, normalization, annealing, sintering, nitriding, carbonitriding, baking, tempering, or for heating prior to smithing, pulling, improving the structure of products and altering their physical properties.

  Industrial ovens can be classified based on several different criteria, most commonly based on:

  • technological purpose (melting, heating, heat processing, sintering, drying)
  • heat source (gas, mazut, coal, electricity, no external heat source)
  • chamber design (cave, line, rotary, tunnel, chamber)
  • based on how the heat from gas emissions is utilized (recuperative, regenerative, without heat exchangers).

  However, there are also additional classifications of industrial ovens – e.g.: based on heat transfer, how the oven is loaded, how the heat is re-used etc.

  "Need the optimal solution to replacing your existing industrial oven?
  Or do you require a new, bespoke one?"

  We specialize in solving the most complex and demanding technological challenges.
  Contact us.

  Ovens to be heated bellow 600˚C
  Chamber oven bellow 600˚C
  Continuous oven bellow 600˚C
  Ovens to be heated above 1000˚C
  Chamber oven above 1000˚C
  Continuous oven above 1000˚C