Učinkovito s procesno in prostorsko toploto!

“Ko znižanje stroškov pomeni varstvo okolja.”

PI

Statistike kažejo, da so potenciali varčevanja v industrijskih obratih in podjetjih neizkoriščeni. V nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov oz. navodil, ki ne zahtevajo velikih denarnih vložkov, a pomenijo za vaše podjetje bistven prihranek.

blog2
 • Oskrba s toploto – tako za proizvodne procese kot za ogrevanje stavb – predstavlja v industriji največji delež porabe energije v industriji.
 • Grelni kotli morajo biti pravilno projektirani in dimenzionirani – ogrevalne naprave z delno obremenitvijo niso ekonomične.
 • Z dobro toplotno izolacijo stavb, vodov in ventilov se ne prihrani samo energije, ampak se prispeva tudi k udobnemu počutju.
 • Moderni kondenzacijski kotli dosegajo največjo toplotno moč že pred polno obremenitvijo.
 • Poskrbite za predgorevanje zgorevalnega zraka, npr. z uporabo toplega odpadnega zraka iz podjetja ali z odsesovanjem zraka iz kotlovnice.
blog2 2
 • Pri novih napravah bodite pozorni na dobro toplotno izolacijo naprav za transport toplotne energije in pokritje toplih procesnih kadi.
 • Izkoristite možnost rekuperacije toplote odpadnih plinov za predgrevanje svežega zraka za druge procese.
 • Odpadno toploto iz kompresorjev, transformatorjev in usmernikov uporabite za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne vode.
 • Uporabite integriran koncept energije v podjetju in presežke toplega zraka dovajajte v druge prostore podjetja.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja stavb, zaradi nereguliranih grelnih teles. Če boste povprečno temperaturo znižamo za 1°C, se prihrani 6 % stroškov.
blog2 1

Imate še kakšno vprašanje?
Kontaktirajte nas.

PrvaLeft 1 – Procesni.si
Blog

Učinkovito s procesno in prostorsko toploto!

“Ko znižanje stroškov pomeni varstvo okolja.”

PI

Statistike kažejo, da so potenciali varčevanja v industrijskih obratih in podjetjih neizkoriščeni. V nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov oz. navodil, ki ne zahtevajo velikih denarnih vložkov, a pomenijo za vaše podjetje bistven prihranek.

blog2
blog2 2

 • Oskrba s toploto  ̶  tako za proizvodne procese kot za ogrevanje stavb  ̶  predstavlja v industriji največji delež porabe energije v industriji.
 • Grelni kotli morajo biti pravilno projektirani in dimenzionirani – ogrevalne naprave z delno obremenitvijo niso ekonomične.
 • Z dobro toplotno izolacijo stavb, vodov in ventilov se ne prihrani samo energije, ampak se prispeva tudi k udobnemu počutju.
 • Moderni kondenzacijski kotli dosegajo največjo toplotno moč že pred polno obremenitvijo.
 • Poskrbite za predgorevanje zgorevalnega zraka, npr. z uporabo toplega odpadnega zraka iz podjetja ali z odsesovanjem zraka iz kotlovnice.
 • Pri novih napravah bodite pozorni na dobro toplotno izolacijo naprav za transport toplotne energije in pokritje toplih procesnih kadi.
 • Izkoristite možnost rekuperacije toplote odpadnih plinov za predgrevanje svežega zraka za druge procese.
 • Odpadno toploto iz kompresorjev, transformatorjev in usmernikov uporabite za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne vode.
 • Uporabite integriran koncept energije v podjetju in presežke toplega zraka dovajajte v druge prostore podjetja.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja stavb, zaradi nereguliranih grelnih teles. Če boste povprečno temperaturo znižamo za 1°C, se prihrani 6 % stroškov.
blog2 1

Imate še kakšno vprašanje?
Kontaktirajte nas.

PrvaLeft 1 – Procesni.si
Blog