Slovenija je zavezana k zmanjšanju emisij za 32% do leta 2030. Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?

Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?
Ali veste kakšne so direktive na področju hlapnih organskih snovi?

Pritiski na okolje se povečujejo z razvojem gospodarstva, saj se znotraj njega razvija tudi industrija. Vzrok so: izpusti škodljivih snovi v okolje, neracionalna raba naravnih virov in nesreče.

Slovenija se je s podpisom Pariškega sporazuma zavezala k preprečevanju posledic podnebnih sprememb in k prizadevanjem, da se zadrži rast globalne temperature pod 2 °C.

Posledično je Slovenija sprejela Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, ki jih bo morala Slovenija zagotoviti tudi v industriji.

V Sloveniji leta 2020 emisije toplogrednih plinov ne smejo biti za več kakor 4 % višje glede na leto 2005 oziroma višje od 12.117 kt CO2 ekv1.

Dodeljene letne emisije za Republiko Slovenijo v obdobju 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SLOVENIJA [Kt CO2 ekv] 11.937 11.963 11.988 12.014 12.040 12.066 12.091 12.117

Slovenija se je do leta 2030 zavezala k zmanjševanju emisij za 32 % glede na leto 2005 s ciljem zmanjšanja do leta 2050 za 90 %.

Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?
Preberite več.

Ali veste kakšne so direktive na področju hlapnih organskih snovi?
Preberite več.

Evropska komisija je s Sklepoma v skladu z Odločbo 406/2009/ES določila tudi absolutne vrednosti dodeljenih emisij – zgornje mejne vrednosti za celotno obdobje: Sklep Komisije 2013/162/ES z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ((UL L št. 90, z dne 28.3..2013, stran 106) in Izvedbeni Sklep Komisije 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta) (UL L št. 292, z dne 1.11.2013, stran 19)

Vir: Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
PrvaLeft 1 – Procesni.si
Blog

Slovenija je zavezana k zmanjšanju emisij za 32 % do leta 2030. Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?

Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?
Ali veste kakšne so direktive na področju hlapnih organskih snovi?

Pritiski na okolje se povečujejo z razvojem gospodarstva, saj se znotraj njega razvija tudi industrija. Vzrok so: izpusti škodljivih snovi v okolje, neracionalna raba naravnih virov in nesreče.

Slovenija se je s podpisom Pariškega sporazuma zavezala k preprečevanju posledic podnebnih sprememb in k prizadevanjem, da se zadrži rast globalne temperature pod 2 °C.

Posledično je Slovenija sprejela Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, ki jih bo morala Slovenija zagotoviti tudi v industriji.

V Sloveniji leta 2020 emisije toplogrednih plinov ne smejo biti za več kakor 4 % višje glede na leto 2005 oziroma višje od 12.117 kt CO2 ekv1.

Dodeljene letne emisije za Republiko Slovenijo v obdobju 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SLOVENIJA [Kt CO2 ekv] 11.937 11.963 11.988 12.014 12.040 12.066 12.091 12.117

Slovenija se je do leta 2030 zavezala k zmanjševanju emisij za 32 % glede na leto 2005 s ciljem zmanjšanja do leta 2050 za 90 %.

Poznate vse direktive na področju industrijskih emisij?
Preberite več.

Ali veste kakšne so direktive na področju hlapnih organskih snovi?
Preberite več.

Evropska komisija je s Sklepoma v skladu z Odločbo 406/2009/ES določila tudi absolutne vrednosti dodeljenih emisij – zgornje mejne vrednosti za celotno obdobje: Sklep Komisije 2013/162/ES z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ((UL L št. 90, z dne 28.3..2013, stran 106) in Izvedbeni Sklep Komisije 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta) (UL L št. 292, z dne 1.11.2013, stran 19)

Vir: Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
PrvaLeft 1 – Procesni.si
Blog