Ste že povečali vašo energetsko produktivnost in privarčevali?

blur blurred background close up 1296265 – Procesni.si

Zagotovo bi bili statistični podatki Slovenije v korist zelene rasti višji, če bi se podjetja bolj informirala o vseh pridobitvah in prednostih, ki jim jih zelena rast in krožno gospodarstvo prinašata. Predvsem pa o načinih, ki jim v skladu s kazalniki zelene rasti, to omogočajo.

O razlogih slabe informiranosti in posledično premajhni uporabi inovativnih tehnoloških optimizacij na področju učinkovite rabe energije smo že pisali; več si lahko preberete tukaj.

Vendar zakaj bi podjetja sploh sledila zeleni rasti in kaj pomeni?
Zelena rast za nove gospodarske priložnosti 
in ohranitev naravnih bogastev.

art close up ecology 886521 – Procesni.si

Zelena rast pomeni spodbujati gospodarsko rast in razvoj, ki zagotavlja ohranitev naravnih bogastev, od katerih je odvisna naša blaginja. Da pa bi to dosegli je potrebno spodbujati naložbe in inovacije, ki podpirajo trajnostno rast in prinašajo nove gospodarske priložnosti.

Kazalniki s katerimi se spremlja napredek pri doseganju zelene rasti se po definiciji Statističnega urada RS delijo v štiri skupine.

Nanašajo se na:

 • produktivnost uporabe okoljskih sredstev in naravnih virov,
 • temeljne naravne dobrine,
 • okoljske razsežnosti kakovosti življenja
 • ter politične odzive in gospodarske priložnosti.

Za vas smo poiskali sveže podatke

Podatki Statističnega urada RS, objavljeni pred 14-dnevi, ki so pri spremljanju kazalnikov uporabljali različna časovna obdobja, so za Slovenijo pokazali, da so se v 2017, glede na 2016 zvišali:

 • emisijska produktivnost (za 6 %),
 • energetska produktivnost (za več kot 3 %),
 • snovna produktivnost (za skoraj 3 %).

Na zeleno rast kaže tudi zmanjšanje izpostavljenosti urbanega prebivalstva delcem PM10 (za 3 %) ter večja lesna zaloga (za 1 %).
Sicer se je naša energetska produktivnost do leta 2007 dvigovala, po letu 2008 pa ostajala približno enaka.

Kazalniki – Procesni.si

Vir: Statistični urad RS

Kako vam lahko pomagamo?

V Procesnem Inženiringu se strokovnjaki in inovatorji ukvarjamo z uporabo plina v industriji z intenzivno energetsko usmeritvijo (jeklarne, livarne, industrija keramike, kamene volne ipd.). Naša glavna kompetenca je izdelava energetsko učinkovitih, trajnih in okolju prijaznih: oksidacijskih čistilnih naprav za zrak RTO in TO, industrijskih peči in sušilnic, rekonstrukcij ogrevalnih sistemov, tehnološko-energetskih posodobitev, ogrevanj hal.

Pri tem smo razvili inovativen interdisciplinaren postopek, saj stare okolju škodljive in energetsko neučinkovite naprave prenovimo
(ali izdelamo nove) tako:

 • da dosežejo letni prihranek stroškov od 30.000 do 1.000.000 eur in več – odvisno od velikosti naprave, sušilnice oz. druge naprave,
 • da imajo ustrezno energetsko optimizacijo,
 • da so varne  uporabi in v razmerju do okolja,
 • da zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovostne proizvodnje,
 • da vsebujejo najbolj inteligentno tehnologijo,
 • da vsebujejo vrhunske rešitve konkretnih tehnoloških procesov,
 • da imajo dolgo življenjsko dobo, ekonomično trajnost in visoko stopnjo zanesljivosti,
 • da zagotovimo hitro integracijo novega procesa v obstoječo naročnikovo proizvodnjo,
 • da zagotovimo strokovnost, prilagodljivost, kooperacijo in inovacijo,
 • da sledijo družbeno odgovornemu ravnanju, zeleni rasti in krožnemu gospodarstvu.

Vas zanima več?
Tu smo, da vam pomagamo najti najboljšo rešitev.

PI FB 8 – Procesni.si

Blog

Ste že povečali vašo energetsko produktivnost in privarčevali?

blur blurred background close up 1296265 – Procesni.si

Zagotovo bi bili statistični podatki Slovenije v korist zelene rasti višji, če bi se podjetja bolj informirala o vseh pridobitvah in prednostih, ki jim jih zelena rast in krožno gospodarstvo prinašata. Predvsem pa o načinih, ki jim v skladu s kazalniki zelene rasti, to omogočajo.

O razlogih slabe informiranosti in posledično premajhni uporabi inovativnih tehnoloških optimizacij na področju učinkovite rabe energije smo že pisali; več si lahko preberete tukaj.

Vendar zakaj bi podjetja sploh sledila zeleni rasti in kaj pomeni?
Zelena rast za nove gospodarske priložnosti 
in ohranitev naravnih bogastev.

art close up ecology 886521 – Procesni.si

Zelena rast pomeni spodbujati gospodarsko rast in razvoj, ki zagotavlja ohranitev naravnih bogastev, od katerih je odvisna naša blaginja. Da pa bi to dosegli je potrebno spodbujati naložbe in inovacije, ki podpirajo trajnostno rast in prinašajo nove gospodarske priložnosti.

Kazalniki s katerimi se spremlja napredek pri doseganju zelene rasti se po definiciji Statističnega urada RS delijo v štiri skupine.

Nanašajo se na:

 • produktivnost uporabe okoljskih sredstev in naravnih virov,
 • temeljne naravne dobrine,
 • okoljske razsežnosti kakovosti življenja
 • ter politične odzive in gospodarske priložnosti.

Za vas smo poiskali sveže podatke

Podatki Statističnega urada RS, objavljeni pred 14-dnevi, ki so pri spremljanju kazalnikov uporabljali različna časovna obdobja, so za Slovenijo pokazali, da so se v 2017, glede na 2016 zvišali:

 • emisijska produktivnost (za 6 %),
 • energetska produktivnost (za več kot 3 %),
 • snovna produktivnost (za skoraj 3 %).

Na zeleno rast kaže tudi zmanjšanje izpostavljenosti urbanega prebivalstva delcem PM10 (za 3 %) ter večja lesna zaloga (za 1 %).
Sicer se je naša energetska produktivnost do leta 2007 dvigovala, po letu 2008 pa ostajala približno enaka.

Kazalniki – Procesni.si

Vir: Statistični urad RS

Kako vam lahko pomagamo?

V Procesnem Inženiringu se strokovnjaki in inovatorji ukvarjamo z uporabo plina v industriji z intenzivno energetsko usmeritvijo (jeklarne, livarne, industrija keramike, kamene volne ipd.). Naša glavna kompetenca je izdelava energetsko učinkovitih, trajnih in okolju prijaznih: oksidacijskih čistilnih naprav za zrak RTO in TO, industrijskih peči in sušilnic, rekonstrukcij ogrevalnih sistemov, tehnološko-energetskih posodobitev, ogrevanj hal.

Pri tem smo razvili inovativen interdisciplinaren postopek, saj stare okolju škodljive in energetsko neučinkovite naprave prenovimo
(ali izdelamo nove) tako:

 • da dosežejo letni prihranek stroškov od 30.000 do 1.000.000 eur in več – odvisno od velikosti naprave, sušilnice oz. druge naprave,
 • da imajo ustrezno energetsko optimizacijo,
 • da so varne  uporabi in v razmerju do okolja,
 • da zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovostne proizvodnje,
 • da vsebujejo najbolj inteligentno tehnologijo,
 • da vsebujejo vrhunske rešitve konkretnih tehnoloških procesov,
 • da imajo dolgo življenjsko dobo, ekonomično trajnost in visoko stopnjo zanesljivosti,
 • da zagotovimo hitro integracijo novega procesa v obstoječo naročnikovo proizvodnjo,
 • da zagotovimo strokovnost, prilagodljivost, kooperacijo in inovacijo,
 • da sledijo družbeno odgovornemu ravnanju, zeleni rasti in krožnemu gospodarstvu.

Vas zanima več?
Tu smo, da vam pomagamo najti najboljšo rešitev.

PI FB 8 – Procesni.si

Blog